UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

De la oraș la program - Faza 2

Autor: Marina ZDRAFCU
Atelier: prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
An univ. 2014-2015
Fac. de Arhitectura, Dep. Bazele Proiectarii, an 3, sem. 1
index proiecte | detalii tema

Alegerea programului dezvoltat prin proiect a fost determinată de ambianța zonei, care, deși se caracterizează prin mixitate funcțională, este definită în principal de locuire. Ca pondere, urmează instituțiile de învățământ, printre care se remarcă UNATC-ul, cu potențial de a contribui la configurarea caracterului zonei. Astfel, am propus un mic campus studențesc în apropierea Universității, care, în plus față de funcțiunea de cazare, își propune să le ofere studenților de la UNATC spații pentru activități specifice – momentan deficitare – și spații care să aibă o adresabilitate mai largă, la nivelul cartierului. Volumetria ansamblului caută cea mai adecvată soluție de așezare pe sit în termeni spațiali (calcane, retrageri, înălțimile clădirilor vecine, însorire) și de regulament (POT, CUT), ținând seama de doi determinanți: pe de o parte, de configurația edificabilului, generată de vecinătățile existente și, pe de altă parte (referitor la latura de est a sitului), de un scenariu de evoluție a fondului construit, puternic afectat acum de clădirea de locuințe P+7, construită recent pe strada Budilă – al cărei POT și CUT sugerează existența unui plan urbanistic aplicabil parcelelor învecinate, în prezent neconstruite. De asemenea, semnificativă pentru proiect este particularitatea sitului (alcătuit din două parcele) de a avea deschidere la două străzi – Popa Nan și Țepeș Vodă, ambele cu importanță la nivelul zonei. În privința relației cu spațiul public și cu locuitorii cartierului, proiectul vizează creșterea vizibilității studenților la actorie și aducerea publicului către teatru într-un mod informal, la granița dintre cultură și divertisment (spectacole / repetiții cu public, cursuri de actorie), cu atât mai mult cu cât opțiunile de petrecere a timpului liber în cartier sunt restrânse. Facilitarea accesului publicului / persoanelor din exterior este o premisă a demersului proiectului. Intenția social-urbanistică este aceea de a contribui la calitatea spațiului public al cartierului. Prin poziția sa, situl poate avea însă un anumit potențial și la scara întregii zone centrale a Bucureștiului.

Alte proiecte la tema «De la oraș la program - Faza 2»:

Raluca Săbău
Atelier: Anca Oțoiu
Daniel Mocanu
Atelier: Anca Oțoiu
Teodora Radu
Atelier: Anca Mitrache
Rares Urzica
Atelier: Anca Mitrache
Laura Mazalu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/