UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Construcție și materialitate

Autor: Stefan CARAPET
Atelier: Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
An univ. 2013-2014
Fac. de Arhitectura, Dep. Bazele Proiectarii, an 2, sem. 1
index proiecte | detalii tema

Proiectul pornește de la principiile și obiectivele enunțate în tema-cadru a întregului an. Este vorba mai întâi de explorarea și înțelegerea unui teritoriu urban, în interiorul căruia va fi situat și amplasamentul celui de-al doilea proiect. Pe de altă parte, tema urmărește investigarea conexiunilor dintre formă, spațiu și material : relație în care cuvântul-cheie este adecvarea. Demersul studenților operează deci simultan la scara cartierului și la cea, detaliată, a obiectului de arhitectură. Tema de atelier își propune să medieze acest interval, să apropie cei doi poli conceptuali. Și face acest lucru prin apelul la cunoașterea și interpretarea realității sociale a cartierului. Construcțiile vor fi așadar strâns legate de viața cotidiană a locuitorilor și vor răspunde unor nevoi reale ale acestora, identificate prin observare directă și dialog cu oamenii locului. Va fi vorba, în principiu, de ceea ce am putea numi servicii de proximitate : băcănie, mini-market, bar / terasă de cartier, patiserie, cofetărie, frizerie etc. Sunt posibile, desigur, și hibridizări funcționale, foarte frecvente în zonele periferice ale Bucureștiului. Definirea activităților și a spațiilor corespunzătoare se va face împreună cu îndrumătorii de atelier, în funcție de particularitățile fiecărui sit. Explorarea cartierului va permite alegerea unor terenuri adecvate, care pot fi libere sau deja construite. În acest din urmă caz, va fi vorba despre o extindere a unei construcții existente. În orice situație, este deosebit de importantă înțelegerea datelor primare ale locului : configurația geometrică a parcelei, orientarea, însorirea, vecinătățile imediate, caracterul limitelor terenului, construcțiile și vegetația existente pe parcelă etc.

După o primă vizită în cartierul Andronache, am rămas cu impresia unui loc ferit de agitația din oraș, în care oamenii par să caute intimitatea. Așa se explică faptul că gardurile au devenit o particularitate a cartierului, ce nu poate fi trecută cu vederea. Pentru că ele sunt unul dintre elementele fundamentale care contribuie la crearea unui „spirit al locului”, am considerat că trebuie integrate în conceptul sifonăriei. Amplasarea acesteia în apropierea unei școli a dus la amenajarea unui spațiu de servire a băuturilor răcoritoare. Copiii își petrec timpul liber jucându-se pe străzile cartierului, motiv pentru care sifonăria / terasă este situată la intersecția a două străzi. Închiderea sifonăriei se realizează prin rotirea cabinei cu fațada vitrată și accesul spre interiorul proprietății. Astfel, fațada dinspre stradă împreună cu acoperirea terasei este percepută ca un „joc al gardului”, ceea ce păstrează neatins aerul de intimitate al cartierului.

Alte proiecte la tema «Construcție și materialitate»:

Cosmin Tiberiu Scorcealof
Atelier: Octavian Iliescu
Eliza Neagu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Sanziana Patilea
Atelier: Anca Otoiu
Diana Buta
Atelier: Anca Otoiu
Daniela Popescu
Atelier: Stefan Ghenciulescu
Alina Abraham
Atelier: Stefan Ghenciulescu
Robert Toma
Atelier: Haytham Zeki
Cristina Costea
Atelier: Haytham Zeki
Teodora Radu
Atelier: Anca Mitrache
Irina Cristescu
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/