UT-86 Patrimoniul natural și antropic

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
conf.dr.arh Valeriu E. Drăgan
prof.dr.arh. Florin Machedon
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Cursul își propune să introducă studentul în problematica PATRIMONIULUI cu referință la sub ansamblurile de patrimoniu natural/antropic în vederea conservării, re-modelării, modernizării, viabilizării, [re]integrării acestora in circuitul socio-economic si socio-cultural.
Cursul are drept obiectiv atât însușirea modului de identificare, clasare și operare [privind exhaustiv] valorile patrimoniului natural și antropic [urban-rural], cât și formarea urbanistului generalist în vederea susținerii avizate a unor acțiuni de evaluare, administrare, management și proiectare în raport cu patrimoniul natural si antropic.
Conținut:
1. definirea patrimoniului
2. teoria patrimoniului [istoric, clasificări, valori care definesc patrimoniul...]
3. definirea patrimoniu natural și antropic
4. legislația națională și internațională a patrimoniului
5. unesco
6. patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității [I]
7. patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității [II]
8. metode de identificarea patrimoniului natural și antropic [I]
9. metode de identificarea patrimoniului natural și antropic [II]
10. valori ale patrimoniului UNESCO în Romania
11. managementul patrimoniului [prof. invitat)
12. manual UNESCO [* Preparing World Heritage Nominations]
13. studii de caz - exemple [I]
14. studii de caz - exemple [II]
Metoda de predare:
prelegeri ex-catedra [PPS]
Mod de evaluare:
Referat-propunere [pseudo-dosar] pentru un obiectiv de patrimoniu arhitectural, urbanistic, mobil, imaterial sau natural din România
Bibliografie minimală:
*** Legile românești privind protecția monumentelor […], patrimoniului cultural mobil și imaterial și patrimoniului natural
*** Preparing World Heritage Nominations, Paris, UNESCO, 2011
CASTEX, Jean, PANERAI, Philippe, (Groupe Syntaxe), Autopsie d’un village - Marcillac; în rev. “Architecture d’Aujourd’hui” (AA), no.164, Paris, 1972, pp. 22-24;
CASTEX, Jean, DEPAULE, J.Ch., PANERAI, Philippe., Formes urbaines: de l’ilot a la bare; (Ed.) Dunod, Paris, (1977) 1980;
FRAPOLLI, Jean Pierre, Aix-en-Provence, Lire la ville entre les lignes; în rev. “Les carnets de la region PACA”, no. 151, (Ed.) PACA, Marsilia, 1984;
HARHOIU, Dana, București un oraș între orient și occident - Bucarest une ville entre orient et occident, Ed. Simetria, București, 1997, pp. 32;
PIRODDI, Elio, COLAROSSI, Paolo, Le projet urbain: de la fragmentation a la recomposition; în rev. “Arcitecture & Comportament / Architecture & Behaviour”, no. 4, vol. 7, (Ed.) EPFL, Lausanne 1991, pp. 357-367;
*** - Centres historiques les utils de lecture; Les Editons du STU, Paris, 1987;
*** - Methode d’analise morphologique des tissus urbains traditionnels; în publ. Cahiers techniques: Mussees et monuments, no.3, (Ed.) UNESCO, Paris, 1984;

modifică