UT-74 Elemente de GIS

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
asist.dr. urb.-geogr. Radu Matei Cocheci
dr. ing. Antonio Valentin Tache
Obiective:

1. Înțelegerea rolului Sistemelor Informaționale Geografice în urbanism și planificare teritorială în contextul legislației actuale din România.

2. Dezvoltarea unor aptitudini privind gestiunea și prelucrarea datelor spațiale utilizate în urbanism și amenajarea teritoriului.

Conținut:

Cursuri:
1. Noțiuni introductive – sisteme informaționale geografice
2. Structuri de date spațiale vectoriale
3. Utilizarea sistemelor informaționale geografice în urbanism
4. Structuri de date spațiale raster
5. Utilizarea sistemelor informaționale geografice în amenajarea teritoriului
6. Operații pe date vectoriale și raster
7. Sisteme informaționale geografice și orașe inteligente

Lucrări practice:
1. Prezentare program ArcGIS / QGIS – funcții de bază, vizualizare și editare, layout.
2. Editarea bazei de date în software GIS.
3. Realizarea unei cartograme simple folosind indicatori din baza de date INSSE
4. Georeferențiere și digitalizare
5. Prelucrarea datelor raster: Corine Land Cover și DEM
6 - 7. Aplicație practică individuală

Metoda de predare:

Prezentări PowerPoint. Lucru în paralel cu studenții în software ArcGIS sau QGIS

Mod de evaluare:

25 % Activitate pe parcurs
25 % Examen teoretic scris
50 % Aplicație practică individuală

Bibliografie minimală:

Imbroane, A.M. (2012). Sisteme informatice geografice (GIS), vol. I – Structuri de date, Editura Presa Universitară Clujeană.
Imbroane, A.M. (2018). Sisteme informatice geografice (GIS), vol. II – Analiză spațială și modelare, Editura Presa Universitară Clujeană.
Nițu, C., (2004), ”Sisteme informaționale geografice”, Editura Universitară București.
Documentație online - QGIS / ArcGIS software.