UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul III, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

UT-74 | Elemente de GIS

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.drd.ing. Angelo Morassi
Obiective:
1. Înțelegerea rolului Sistemelor Informaționale Geografice în urbanism și planificare teritorială în contextul legislației actuale din România.


2. Dezvoltarea unor aptitudini privind gestiunea și prelucrarea datelor spațiale utilizate în urbanism și amenajarea teritoriului.
Conținut:
Cursuri:
1. Noțiuni introductive – sisteme informaționale geografice
2. Aspecte GIS. Reprezentări digitale – caracteristici, proprietăți, tipuri
3. Poziționare GIS în urbanism – studii de fundamentare pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului ; date și indicatori utili ; Regulamentul Local de Urbanism ; aplicații GIS posibile
4. Aplicații GIS în amenajarea teritoriului – date Corine Land Cover ; determinarea ariilor de influență ale orașelor
5. WebGIS – aplicația CartoDB
6. Orașul în era informației – exemple utilizare GIS
7. Servicii geoICT în planificarea teritorială

Lucrări practice:
1. Prezentare program QGIS – funcții de bază, vizualizare și editare, print composer
2. Selecție, editare și vizualizare în QGIS – selection query ; attribute table ; field calculator ; labels
3. Creare elemente noi în QGIS – new shapefile ; point / line / polygon ; atașare fișier csv (atribute) ; creare date din shapefile existent
4. Aplicație 1: nivel local – Open Street Map ; Comparare situație existentă / unități teritoriale de referință
5. Aplicație 2: nivel teritorial – utilizare date Corine Land Cover ; reclasificare
6 - 7. Aplicație practică individuală
Metoda de predare:
Prezentări PowerPoint. Lucru în paralel cu studenții în software QGIS.
Mod de evaluare:
25 % Activitate pe parcurs
25 % Examen teoretic scris
50 % Aplicație practică individuală
Bibliografie minimală:
Nițu, C., (2004), ”Sisteme informaționale geografice”, Editura Universitară București.
Documentație online - QGIS software.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/