UT-157 Schiță (3.2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:

Familiarizarea cu instrumente specifice planificării strategice (analiza SWOT, diagnostic, misiune, viziune, strategia de intervenție) și planificării operaționale (politica de intervenție, programe, proiecte), prin elaborarea unor exerciții de proiectare pe zone de dimensiuni mici și medii din municipiul București.
 Aplicarea cunoștințelor dobândite la cursul de Planificare și legislație și la proiectul de planificare urbană, ținând cont de limitările de timp și îndrumare.
 Utilizarea crochiurilor / schițelor de concept, de studiu și detaliu în cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.

Conținut:

Schiță de schiță 1 – Planificare strategică
Schiță de schiță 2 – Planificare operațională
Schiță de schiță 3 – Planificare strategică și operațională

Metoda de predare:

fara indrumare didactica

Mod de evaluare:

promovare conform regulamentului de proiectare