UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul IV, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 14L | Credite ECTS: 10

UP-33 | Practică profesională

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh Claudiu Runceanu
Obiective:
Implicarea activă și responsabilă a studenților în activități profesionale de urbanism constând în proiectare de urbanism, documentare, cercetare, gestiune, specifice mediului real de lucru, alături de profesioniști din domeniu, în vederea deprinderii abilităților exercitării profesiunii de urbanist.
Familiarizarea cu întreaga paletă de activități specifice profesiunii de urbanist.
Conținut:
Activitatea practică se va desfășura în cadrul unor birouri de proiectare sau în cadrul direcțiilor și serviciilor de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, prin implicarea în elaborarea de documentații de urbanism, amenajarea teritoriului, amenajarea peisajului, studii de specialitate, cercetare de urbanism, activități specifice administrației publice.
Metoda de predare:
Nu este cazul.
Mod de evaluare:
Evaluarea activității se face în cadrul colocviului de practică, pe baza portofoliului, raportului, fișei de practică.
Bibliografie minimală:
Documente și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, metodologii, studii de fundamentare, strategii.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/