UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2

IT-16 | Estetica

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.filosof. Ștefan Vianu
Obiective:
Cursul isi propune sa ofere o abordare interpretativa larga a principalelor doctrine si curente din evolutia artei si arhitecturii, demascand anumite ideologii care mineaza arhitectura de astazi, din perspectiva esteticii filosofice.
Conținut:
Cultura locuirii și cultura grădinii, influența determinantă a mediului.
“Du paysage urbain”.
Abordări teoretice moderne și contemporane ale spațiului urban.
Problema patrimoniului si dimensiunea sa estetica.
"Arhitectura ca anestezic".
Arta moderna si arhitectura moderna.
Problema artei contemporane si a artei arta publica.
Metoda de predare:
Cursuri:
Prelegeri + invitați
Studiu individual pe exemple care să explice și ilustreze anumite idei teoretice
Mod de evaluare:
Discuție individuală pe marginea unui plan de idei pe o tema aleasă de student = 50%
Lucrare individuală pe parcurs = 50%
Bibliografie minimală:
R. Assunto, Orasul lui Amfion și orasul lui Prometeu
Peisajul si estetica
F. Biciusca, Centrul lumii locuite
G.M. Cantacuziono, Despre o estetica a reconstrucției
F. Choay, Alegoria patrimoniului
Urbanismul: utopii si realitati
N. Leach, Anestetica
P. A. Michelis, Estetica arhitecturii
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/