UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb Sebastian Guță
Obiective:

Intelegerea mecanismelor si instrumentelor urbanistice destinate conformarii spatiale (intelegerea procesului desen/ proiect- regulament/ reglementari- conformare spatiala reala)
Dezvoltarea capacitatii de intelegere si sinteza precum si formarea abilitatilor de identificare si reprezentare a corespondentei dintre elementele grafice de regulament si variantele de conformare spatial-volumetrica in cadrul proiectelor de urbanism.

Conținut:

1. Rolul regulamentului de urbanism in conformarea unei zone.

2. Modalitati de transpunere a elementelor configurative spatiale in prevederi/ reglementari aferente regulament de urbanism.

3. Delimitare U.T.R.- rol, caracteristici, indicatori urbanistici si pondere functiuni

4. Principii Parcelare/ Configurare diferite zone functionale prin Regulamentul Local de Urbanism

5. Principii de conformare a parcajelor publice (mari dimensiuni)

6. Principii de conformare a spatiului public/ Traseu pietonal

Metoda de predare:

Cursul este structurat in 7 prelegeri insotite de 7 aplicatii (lucrari) care se vor elabora in cadrul orelor alocate atelierului.
expunere ilustrata si comentata; studii de caz,

Mod de evaluare:

Pentru promovare este necesara prezenta la minim 4 lucrari. Este necesar ca aceste 4 lucrari sa fie notate cu minim 5,0. Media finala se calculeaza ca medie aritmetica a 4 note cele mai mari.

Bibliografie minimală:

Faye, P., Faye, B., Tournaire, M., Godard, A. (1974), Sites et Sitologie, J. Pauvert.
Cursul ANALIZA MORFOTIPOLOGICA URBANA, an II Semestrul:1
Cursul TEHNICA PROIECTARII URBANE, an II, Semestrul: 2

modifică