UP-89 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 14L | Credite ECTS: 10
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb Sebastian Guță
Colectiv:
Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică, din Facultatea de Urbanism / Urban and Landscape Design Department; Urban and Territorial Planning Faculty
Obiective:

Familiarizarea studentilor cu practica profesionala in cadrul atelierelor de proiectare si cercetare in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, precum si a practicii de specialitate, respectiv proiectarea, amenajarea si planificarea peisagistica.
Familiarizarea cu sistemul administratiei publice si cu Metodologia proiectarii peisagistice propriuzise, cu Succesiunea si Continutul Fazelor de Proiectare specifice.
Studiul de Fezabilitate; Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini; Legislatie in domeniu.

Conținut:

Colaborare cu universitati, centre de cercetare, unitati private, de stat sau centre ale administratiei publice

Metoda de predare:

x

Mod de evaluare:

Promovarea se face in baza calificativului admis/respins, pe baza unui portofoliu prezentat.

Bibliografie minimală:

Documentatii in urbanism si peisaj la nivel national si international: metodologii, politici de peisaj

Observații:

x