UP-80 Spațiul public urban

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh. Cristina Enache