UT-70 Urbanism comparat

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh. Andrei Mitrea