UT-41 Politici economice și urbanism operațional

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Liviu Ianăși

modifică