SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2S | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
SFA-50 M Estetica si tehnologia lemnului.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
asist.arh.int. Dan Adrian Ionescu
Obiective:
Studiul esențelor lemnului, detalii de îmbinare, finisare, categorii de mobilier, date tehnice pentru piese de ședere, structuri tapițerii. Studentul va putea proiecta desene de execuție pentru o piesă de mobilier ( formă specifică desenului pentru execuția unei piese de mobilier ).
Conținut:
Titlul cursurilor

1. Materiale lemnoase de bază pentru mobilier
2. Asamblari
3. Uși piese de mobilier
4. Sertare piese mobilier
5. Construcții și structuri piese de mobilier
6. Tapițerii piese de mobilier (construcții și structuri materiale de bază, faze tapițerii )
7. Finisaje mobilier
8. Date tehnice favorabile șederii, date tehnice privind depozitarea

Titlurile temelor practice
Metoda de predare:
Curs catedra & videoproiector
Mod de evaluare:
Testare pe parcurs & examen plus proiect piesă de mobilier la alegere în cadrul seminarului, cu execuție machetă
Bibliografie minimală:
"Desen Tehnic și Ornamental" - Ion Cristea, Romeo Țăranu, Ed. Tehnică și Pedagogică, 1974
"Manualul Tâmplarului Universal" - Petre Munteanu, Apostol Zafira, Ed. Didactică și Pedagogică, 1996
"Mobilier pentru întreaga casă" - Robert W. Lang, M.A.S.T., 2011
"Manualul Tâmplarului de Mobilă" - Bill Hylton, M.A.S.T., 2011
"Mobiler Rustic" - Nick Engler, Mary Jane Favorite, M.A.S.T., 2011
Observații:
Cunoștințe teoretice acumulate la curs au aplicare directă în proiectul executat în cadrul seminariilor, proiecte ce se notează separat.