PID-57 Atelier design (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 16
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Codruța Iana
Colectiv:
lect.arh. Dan Vucicovici
Obiective:

Una dintre cele mai nobile tipuri de amenajări, în stil clasic, este boiseria. Acest tip de amenajare are o specificitate aparte și o dificultate, atât în procesul execuției cât și cel al montajului.

1. Proiectarea și detalierea tehnică pentru execuție a obiectelor de decorații, lambrisare și mobilier din lemn masiv, de serie mică sau unicat
2. Accesorii și sisteme de prindere, materiale și finisaje și deprinderea operațiunii de selectare a elementelor de finisaj prin coroborarea datelor selectate din cercetare, cunoștințe anterioare și opțiunilor personale și alăturarea lor potrivită într-o soluție adecvată
3. Managementul și reprezentare a pieselor de desenat și pregătirea unui discurs sintetic și personalizat de susținere a proiectului în fața ccomisiei.
4. Formarea deprinderii de căutare și sinteză a bibliografiei

Conținut:

Semestrul II al anului doi va urmări aprofundarea realizării proiectelor de execuție pentru mobilierul din lemn masiv sau panouri nobile furniruite, în structură demontabilă sau fixă, de serie mică sau unicat.
Se propune ca în Vila Thomas, proiectată de arhitectul Horia Creangă, să se amenajaeze un birou de avocatură cu lambrisări din lemn în stil clasic, așa numita boiserie. Studenții vor primi planul de nivel al imobilului pe care vor concepe și desena proiectul de amaenajare și execuție al lambrisării.
Se observă că planul are două încăperi principale: spațiu de primire și birou. Amenajarea în boiserie se va face pentru spațiul de primire, unde se orgnizează două zone funcționale:
Acest tip de proiect vizează deci două capitole:
etape legate de :
• Boiserie-lambrisare cu panouri decorative din structură lemnoasă și mobilier integrat
• Obiecte din mobilier din lemn masiv

1. Primul proiect va fi unul de proiectarea și detalierea tehnică pentru execuție a boiseriei spațiului din temă.
2. Al doilea proiect va fi unul de proiectarea și detalierea tehnică pentru execuție a următoarelor obiecte de mobilier din lemn masiv: canapea și fotoliu din setul utilizat, desktop și birou, măsuță de cafea, bibliotecă.

Metoda de predare:

Tema este prezentată întregului semestru prin prelegeri teoretice și prezentări multimedia. Se organizează vizite de lucru în afara universității și întâlniri cu specialiști din domenii conexe, pentru informarea asupra modalității de lucru, materiale, accesorii și tehnologii.
Fiecare student este indrumat de cadrele didactice în timpul orelor de atelier prin corecturi individuali și la panou în etapele succesive ale proiectului.

Mod de evaluare:

Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Punctaj:
• 1pct -oficiu
• 4 pcte -originalitate, estetică, tehnologie, posibilitate realizare
• 3pcte - calitatea redactării tehnice (corectitudinea redactării tehnice, a detaliilor, cotarea, adnotarea etc)
• 2 pcte - calitatea redactării artisitce (estetica proiectului, redactarea schițelor și perspectiveor valorate)

Bibliografie minimală:

- manualul ahitectului - NEUFERT
- cataloage cu accesorii pentru mobila de la Hafele si Blum
- carti de specialitate:
o “Mobila fina” G. Rigler si Gh. Retea
o “Arhitectura de interior si constructia mobilierului” Focsa Paul si Constantin Horia
o “Tehnologii moderne de fabricarea mobilei” I.P. Florescu si D. Nicoara
- cataloage cu obiectele de mobilier:
o Hulsta, Mobexpert, Kika, Silvarom, Ikea, Wostmann, Italian-Mobelmarkt etc
• Human body Scale, Introduction, Ed. Human body Org., 1977
• Neufert, Manualul arhitectului, Ed. 37-a, Ed. Altius, Miercurea Ciuc, 2004
• Codruța Iana, Manual de ergonomie pentru arhitecți și designeri, Ed. UAUIM, 2016, București
http://www.archiproducts.com/en/149/wall-covering-boiseries.html
www.luxuryfurniture-store.com
https://ro.pinterest.com/gailspears/boiserie/