PID-55 Atelier design (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh. Cristina Șerban
Colectiv:
conf.dr.arh. Cristina ȘERBAN, asist.dr.arh.int. Livia NICA-RUS
Obiective:
Tema 3: Cunoașterea principalului program de arhitectură – Locuința (colectivă). Adaptarea funcțiunilor în spațiile de locuit predefinite (apartament într-un ansamblu de locuințe colective) în funcție de nevoile și preferințele diferitelor tipuri de beneficiari, care preferă un anumit stil/trend.
Tema 4: Înțelegerea problemelor de ergonomie și economie a spațiului. Familiarizarea cu conceptul și proiectarea de mobilier multifuncțional/transformabil.
Conținut:
Tema 3: Se va amenaja o locuință (apartament cu 2 camere) în funcție de nevoile și preferințele unui beneficiar pentru un anumit stil/trend arhitectural.
Tema 4: Se vor propune soluții de mobilare conținând cel puțin un obiect multifuncțional sau/și transformabil, în vederea amenajării unei locuințe minimale / studio, ce va putea face posibilă o transformare a spațiului disponibil din zonă de zi în zonă de noapte, din zonă de relaxare în zonă de studiu etc.
Metoda de predare:
Prelegeri/prezentări în cadrul atelierului și/sau online - explicarea noțiunilor, exemplificări, prezentări de temă, detalii, discuții, comentarii și corecturi individuale și în colectiv.
Coordonarea și evaluarea proiectelor.
Mod de evaluare:
10% - un punct din oficiu (cu condiția respectării regulamentului)
40% - prezența activă la disciplina de proiectare și corecturi (echivalentul pentru fiecare
dintre fazele aferente studiului si a modului de lucru pe tot parcursul proiectului)
40% - media obținută la predarea finală
10% - modul de prezentare/susținere a proiectului
Bibliografie minimală:
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc 2004
Marcu-Lapadat, Marius - Introducere în arhitectura de interior, Ed. Simetria, București 2013
Jurov, Cosma - Arhitectura ambianțelor, Ed. Capitel, București, 2008
Dumitrescu, Cristian - Stilistică de interior, Ed. Eurobit, Timișoara, 2012
Melvin, Jeremy - Isme - sa intelegem stilurile arhitecturale, Ed. Rao, București 2008

modifică