PID-151 Atelier design (1.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
conf. Cristina Șerban
Colectiv:
conf.dr.arh. Cristina Șerban, lect.dr.arh. Cristina Chira
Obiective:
Înțelegerea problemelor de ergonomie și economie a spațiului. Familiarizarea cu conceptul și proiectarea de mobilier multifuncțional/transformabil.
Conținut:
Se vor propune soluții de mobilare conținând cel puțin un obiect multifuncțional sau/și transformabil, în vederea amenajării unei zone de locuire minimala, ce va putea face posibilă o transformare a spațiului disponibil din zonă de zi în zonă de noapte, din zonă de relaxare în zonă de studiu etc.
Metoda de predare:
Curs ”Mobilarea Locuințelor (II)” - Prelegeri/prezentări în cadrul atelierului și/sau online - explicarea noțiunilor, exemplificări, prezentări de temă, detalii, discuții, comentarii și corecturi individuale și în colectiv. Coordonarea și evaluarea proiectelor.
Mod de evaluare:
10% - un punct din oficiu (cu condiția respectării regulamentului) 40% - prezența activă la disciplina de proiectare și corecturi (echivalentul pentru fiecare dintre fazele aferente studiului si a modului de lucru pe tot parcursul proiectului) 40% - media obținută la predarea finală 10% - modul de prezentare/susținere a proiectului, inclusiv argumentare teoretică și preocupare pentru îndeplinirea unor criterii de sustenabilitate
Bibliografie minimală:
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc 2004 Jurov, Cosma - Arhitectura ambianțelor, Ed. Capitel, București, 2008 Melvin, Jeremy - Isme - sa intelegem stilurile arhitecturale, Ed. Rao, București 2008 Dumitrescu, Cristian - Stilistică de interior, Ed. Eurobit, Timișoara, 2012 Marcu-Lapadat, Marius - Introducere în arhitectura de interior, Ed. Simetria, București 2013 Ramstedt, Frida – Ghid de design interior: Amenajează, mobilează și decorează profesionist spațiul în care trăiești, Ed. Publica, București, 2020