IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh. Radu Ponta