PID-45 Atelier arhitectură (9)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 15

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Ștefania Ruse
Colectiv:
prof.dr.arh. Tomnița Florescu, Lect.dr.arh. Dorina Tărbujaru, lect.drd.arh. Romeo Simiras, asist. arh. Sorana Buzinschi, asist.drd.arh. Codina Dusoiu, prep.arh. Iulia Vasile
Obiective:

Arhitectura bioclimatica
Se urmărește analiza conceptului de arhitectură bioclimatică și înțelegerea interacțiunii dintre mediul construit si cel natural. De asemenea, se urmărește, pe de o parte, ințelegerea principiilor ecologice ale arhitecturii tradiționale românești, și, pe de altă parte, familiarizarea studenților cu diferite tehnologii de producere a energiilor alternative, pe baza unei abordări multidisciplinare și cu accent pe economia de energie, exploatarea rațională a resurselor si relația corectă cu mediul.
Spații pentru spectacol
- abordarea programelor publice pentru spectacol (organizare, echipare și ambianță specifică)
- majoritatea exercițiilor impun rezolvări de detalii constructive și de finisaj
- exerciții de concepție a unor obiecte – mobilier și obiecte uzuale din sfera arhitecturii de interior legate de spatiile pentru spectacol.

Conținut:

A. proiecte cu îndrumare
-Domeniul de studiu- ARHITECTURĂ SOLARĂ
Proiect 1- casa solara

Domeniul de studiu- SPAȚII PENTRU SPECTACOL
Proiect 2- reabilitare sala de teatru-teatrul “ act”
- Amenajare interioară a unei săli mici de spectacol (Teatrul « ACT ») pentru 2 situații: spectacol pentru copii și spectacol pentru adulți

.b. proiecte fără îndrumare
Schiță de schiță (3 proiecte de o zi) cu teme apropiate de problematica proiectului cu îndrumare aflat în derulare

Metoda de predare:

-Prelegeri teoretice și prezentări multimedia , corecturi individuale , prezentări la panou, vizita la amplasament, crcetare documentara in publicații și in piața de produse specifice, intocmirea Caietului de proiect ca sursă de apreciere a studiului pe parcurs si a evoluției proiectului.

Mod de evaluare:

- Evaluarea studiului individual prin documentare și schițe, relevate in Caietul de proiect
-Sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei și notare în juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Cole, Huck, Vliet Active solar energy systems. Texas, 1979.
Arzumanian V. Bardot P. Archi de soleil et Archi de terre.
Hamer J. Solar Energy – Earth, Energy and Environment
Crowter Richard AIA Sun, Earth.
Jurov Cosma Arhitectura bionica si bioclimatica,
Mazria Edward The passive solar energy book
Tomnita Florescu - Arhitectura bioclimatica

informații suplimentare ›