PID-44 Atelier arhitectură (8)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Cristina Pană
Colectiv:
lect.dr.arh. Răzvan Lăcraru asist.dr.arh.int. & scenograf Silvia Ionescu asist.dr.arh. Pietro Dorissa
Obiective:

- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniu (studii de caz, aspecte specifice, fișe tehnice) și de analiză a spațiului existent: volumetrie, relația interior-exterior, constrângeri tehnice (structură, instalații)
- abilitatea de a găsi și a finaliza o soluție optimă din punct de vedere al organizării funcționale, de a exprima un concept de la compoziția de ansamblu până la detalii
- integrarea în proiectare a noțiunilor teoretice de la cursurile de specialitate
- colaborarea în cadrul echipei de proiectare
- aprofundarea etapelor de proiectare de la concept, compoziție, rezolvare funcțională, studiu pe machetă până la redactare grafică și prezentare publică

Conținut:

Spații culturale

P3 - Amenajare sală de spectacol
O cerință importantă a sălilor de spectacol contemporane este cea a flexibilității pentru diverse reprezentații, astfel proiectele vor include, pe lângă amenajarea generală, exemplificări pentru alte configurații. Compoziția generală și reconfigurarea spațial-volumetrică a sălii existente vor avea la bază un studiu de acustică arhitecturală.

P4 - Amenajare spațiu expozițional
Proiectul de amenajare a unui spațiu expozițional include propunerea unei instalații cu titlul TRASEE multiSENZORIALE, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a fi arhitecți de interior, dar și artiști sau curatori, personalizându-și astfel soluțiile gândite.

S - Schițe - proiecte scurte fără îndrumare, cu teme corelate cu proiectele în curs.

Metoda de predare:

- prelegeri teoretice și prezentări online
- cercetare documentară individuală, vizitarea unor spații culturale
- prospectarea pieței de produse specifice: finisaje, textile, mobilier, corpuri de iluminat
- îndrumare, prezentări intermediare

Mod de evaluare:

- susținerea proiectului la panou în fața juriului format din îndrumătorii de atelier și 2 invitați
- nota finală se calculează ca media notelor de la prezentărea finală

Bibliografie minimală:

Arnheim, Rudolf – Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, 2011
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Lord, Barry; Piacente, Maria - Manual of Museum Exhibitions, Rowman & Littlefield, 2014
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București
Strong, J., Theatre Buildinds – a design guide, Ed. Routlege, 2010, New York
Thorne, Gary – Stage Design, Editura The Crowood Press Ltd, 1999
Tonitza-Iordache, M., Banu, George - Arta Teatrului, Editura Nemira, 2004, București
Wu, Aimee; Qu, Anna - Fascinating Exhibition Space, Phoenix Publishing Limited, 2012