UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

PID-43 Atelier arhitectură (7)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Cristina Pană
Colectiv:

prof. dr. arh. Tomnița Florescu
lect. dr. arh. Răzvan Lăcraru
dr. arh. int. & scenograf Silvia Ionescu
dr. arh. Pietro Dorissa

Obiective:

- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniu (studii de caz, aspecte specifice, fișe tehnice) și de analiză a spațiului existent: volumetrie, relația interior-exterior, constrângeri tehnice (structură, instalații)
- abilitatea de a găsi și a finaliza o soluție optimă din punct de vedere al organizării funcționale, de a exprima un concept de la compoziția de ansamblu până la detalii
- integrarea în proiectare a noțiunilor teoretice de la cursurile de specialitate
- colaborarea în cadrul echipei de proiectare
- aprofundarea etapelor de proiectare de la concept, compoziție, rezolvare funcțională, studiu pe machetă până la redactare grafică și prezentare publică

Conținut:

Spații pentru activități intelectuale

P1 - Amenajare spațiu de birouri
Pe baza unei teme reale, proiectul propune abordarea unui program arhitectural complex: spațiu de birouri cu funcțiuni multiple inter-relaționate, conform organigramei clientului. Proiectul va conține soluția generală (compoziție și rezolvare funcțională) și detalierea specifică unui proiect de interior pentru un spațiu reprezentativ.

P2 - Amenajare spațiu de învățământ
Mansardarea UAUIM oferă noi spații pentru activități didactice în grup sau individuale, dar și posibile spații de relaxare. Proiectul va include elaborarea temei de către studenți, având la bază sondaje vizând cerințele beneficiarului – student și/sau cadru didactic.

S - Schițe - proiecte scurte fără îndrumare cu tema corelată cu proiectele în curs.

Metoda de predare:

- prelegeri teoretice și prezentări multimedia specializate
- cercetare documentară individuală, vizitarea unor spații culturale
- prospectarea pieței de produse specifice: finisaje, textile, mobilier, corpuri de iluminat
- îndrumare, prezentări intermediare

Mod de evaluare:

- susținerea proiectului la panou în fața juriului format din îndrumătorii de atelier
- nota finală se calculează ca medie a notelor de la prezentările intermediare și cea finală

Bibliografie minimală:

Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București

www.thecoolhunter.net/offices
officesnapshots.com
www.inc.com/worlds-coolest-offices
http://www.lifeintheoffice.co.uk/70-cool-office-design-ideas-resources-inspiration-800

Interior Design, Detail, The Plan, Arhitectural Lighting

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/