PID-41 Atelier arhitectură (5)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh. Mihaela Staicu
Colectiv:
prof. dr. Beatrice Joger, lect. dr. arh. Mihaela Staicu, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh. Andrei Năstase, arh. drd. Astrid Rottman
Obiective:
1. Introducerea în programe noi de arhitectură, corelarea și gândirea simultană a două sau a mai multor astfel de programe. Integrarea și armonizarea lor într-un întreg coherent;
2. Acomodarea cu lucrul in sit real și cu programe complexe de arhitectură așa precum este o bucătărie profesională;
3. Adăugarea unui nou tip de investigație în folosul proiectului așa precum cea antropologică și sociologică având ca scop final, deciziile cu privire la clientul țintă și la tipul de amenajare.
4. Înțelegerea rolului proiectelor tehnice conexe și a impactului soluțiilor lor asupra proiectului de arhitectură de interior.
5. Acomodarea cu lucrul în echipă.
6. Distincția între o amenajare de cinci stele și una obișnuită, în sensul alegerii optime a gabaritelor recomandate și a tipurilor de finisaje și mobilier potrivite.
7. Pregătirea unui bun discurs de susținere finală a proiectului.
8. Perfecționarea căutării, selectării și completării bibliografiei.
Conținut:
Curricula semestrului I derulează două proiecte cu îndrumare și două scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Primul privește realizarea proiectului unui spațiu comercial, într-unul din mall-urile bucureștene, cu intuirea unui profil fezabil care să aducă un plus de valoare complexului din care face parte.
Al doilea, conceperea unui restaurant cu un profil specific - ales și argumentat de student - și a unei bucătării de deservire, într-un imobil nou de birouri, din București.
Proiectele scurte, fără îndrumare, au durata a șase sau opt ore și tematici conectate la realitatea proiectelor sau a societății în care trăim.
Metoda de predare:
Curricula semestrului I derulează două proiecte cu îndrumare și două scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Primul privește realizarea proiectului unui spațiu comercial, într-unul din mall-urile bucureștene, cu intuirea unui profil fezabil care să aducă un plus de valoare complexului din care face parte.
Al doilea, conceperea unui restaurant cu un profil specific - ales și argumentat de student - și a unei bucătării de deservire, într-un imobil nou de birouri, din București.
Proiectele scurte, fără îndrumare, au durata a șase sau opt ore și tematici conectate la realitatea proiectelor sau a societății în care trăim.
Curricula semestrului I derulează două proiecte cu îndrumare și două scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Primul privește realizarea proiectului unui spațiu comercial, într-unul din mall-urile bucureștene, cu intuirea unui profil fezabil care să aducă un plus de valoare complexului din care face parte.
Al doilea, conceperea unui restaurant cu un profil specific - ales și argumentat de student - și a unei bucătării de deservire, într-un imobil nou de birouri, din București.
Proiectele scurte, fără îndrumare, au durata a șase sau opt ore și tematici conectate la realitatea proiectelor sau a societății în care trăim.
Mod de evaluare:
Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Prezența și activitatea pe parcurs + Evaluare finală a pieselor cerute prin fiecare temă în parte. Susținere individuală a proiectului cu notare în juriu.
Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Prezența și activitatea pe parcurs + Evaluare finală a pieselor cerute prin fiecare temă în parte. Susținere individuală a proiectului cu notare în juriu.
Bibliografie minimală:
ARNHEIM, Rudolf – Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative eye - the new version , University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1997
ARNHEIM, Rudolf – Forța centrului vizual: Un Studiu al Compoziției în Artele Vizuale, Polirom, Iași, 2012
AYNRONINO, Aldo + MOSCO, Valerio Paolo, Contemporary Public Space, Un – volumetric Architecte, Skira 2006
CONSTANTIN, Paul – Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1977
DEPLAZES, Andrea (Ed.), Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. A Handbook; Birkhäuser, 2005
LAPLATINE, Francois – Descrierea etnografică, Editura Polirom, Iași, 2000
LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET, Oeuvre Complete (8 Vol.); Zurich, 1929-1970;
LINDSTROM, Martin – Buyology, Editura Publica, București, 2011
MOLDOVANU, Mihai – Designul Interior al Spațiului Comercial – teză de doctorat UAUIM, București, 2012
NEUFERT, Ernst – Manualul Arhitectului, Editura Alutus, 2004
STAICU, Mihaela – Amprente: O incursiune antropologică în locuirea din marile ansambluri – cazul Drumul Taberei, Editura UAUIM, București, 2013
TODOROV, Tzvetan – Viața comună: eseu de antropologie generală, Editura Humanitas, București, 2009
Architectural review, a+u, detail,
L’architecture d’aujourd’hui, techniques & architecture;

modifică