PID-41 Atelier arhitectură (5)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger
Colectiv:
prof. dr. habil. arh. Beatrice-Gabriela Jöger, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh. Andrei Năstase, arh. drd. Astrid Rottman, arh. drd. George Dobre
Obiective:

• Parcurgerea și aprofundarea unor programe de arhitectură cu grad ridicat de complexitate și rezolvare, care solicită nu doar desăvârșirea unor cunoștințe de funcționalitate și ergonomie ci și de cultură arhitecturală și de abordare antropologică a categoriilor de subiecți/clienți;
• Exersarea capacității de selecție și sinteză în ordonarea ierarhică a elementelor ce compun și influențează arhitectura de interior;
• Capacitatea de a se documenta, a-și întocmi și structura informațiile și bibliografia, pe o temă dată;
• Capacitatea de a construi o temă și un răspuns arhitectural în acord cu aceasta, centrată pe o tipologie de beneficiar având particularitățile sale;
• Capacitatea de a găsi pentru produsul de arhitectură, un concept capabil să subordoneze gândirea arhitecturală;
• Capacitatea de a construi prin proiect, o identitate creativă plecând de la modelele de inspirație;
• Ridicarea nivelului de cunoștințe în ceea ce privește teoria arhitecturii, articularea diferitelor funcțiuni care coexistă în programele studiate precum și posibilitățile tehnice ale diverselor materialele alese în soluția de arhitectură;
• Înțelegerea și rezolvarea corectă a diferitelor solicitări de ordin tehnic care se impun a fi luate în calcul în proiectarea spațiului interior;
• Capacitatea de a redacta și reprezenta la nivel de concurs de arhitectură, a proiectelor elaborate.
• Capacitatea de a manageria un proiect de la faza de documentație până în etapa finală, de susținere.

Conținut:

Curricula semestrului I derulează două proiecte cu îndrumare și trei scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Primul privește realizarea proiectului unui spațiu comercial, într-unul din mall-urile bucureștene, cu intuirea unui profil fezabil care să aducă un plus de valoare complexului din care face parte.
Al doilea, conceperea unui restaurant cu un profil specific - ales și argumentat de student - și a unei bucătării de deservire, într-o zona de birouri si alte funcțiuni din București.
Proiectele scurte, fără îndrumare, au durata a opt ore și tematici conectate la realitatea proiectelor sau a societății în care trăim.

Metoda de predare:

Tema este prezentată pe tot parcursul anului prin prelegeri teoretice și prezentări multimedia. Se organizează colocvii în afara universității și întâlniri cu specialiști din domenii conexe, pentru informare asupra programelor specifice, fluxurilor tehnologice necesare a fi luate în considerare în economia proiectului dar și pe probleme de lucru în echipă legate de specificul viitoarei profesii.
În cadrul atelierului, fiecare student beneficiază continuu de corecție individuală și de panel în etapele succesive ale proiectului.
De o importanță deosebită sunt considerate a fi cercetarea individuală, vizitele pe teren, cercetarea de piață a produselor de profil, schițele, exemplele, pregătirea și aprofundarea bibliografiei.

Mod de evaluare:

Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Prezența și activitatea pe parcurs + Evaluare finală a pieselor cerute prin fiecare temă în parte. Susținere individuală a proiectului cu notare în juriu.

Bibliografie minimală:

ARNHEIM, Rudolf – Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative eye - the new version , University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1997
ARNHEIM, Rudolf – Forța centrului vizual: Un Studiu al Compoziției în Artele Vizuale, Polirom, Iași, 2012
AYNRONINO, Aldo + MOSCO, Valerio Paolo, Contemporary Public Space, Un – volumetric Architecte, Skira 2006
CONSTANTIN, Paul – Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1977
DEPLAZES, Andrea (Ed.), Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. A Handbook; Birkhäuser, 2005
EDWARDS, Clive – Interiors Sourcebook;
LĂZĂRESCU, Cezar- Construcții Hoteliere, 1971;
LĂZĂRESCU, Cezar- Arhitectura construcțiilor turistice moderne din România;
LINDSTROM, Martin – Buyology, Editura Publica, București, 2011
MOLDOVANU, Mihai – Designul Interior al Spațiului Comercial – teză de doctorat UAUIM, București, 2012
NEUFERT, Ernst – Manualul Arhitectului, Editura Alutus, 2004
ZEVI, Bruno – Cum să înțelegem arhitectura, 1969.
Architectural review, a+u, detail,
L’architecture d’aujourd’hui, techniques & architecture;