PID-40 Atelier arhitectură (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Oana Diaconescu
Colectiv:
lect,dr.arh. Adina Dinescu, asist.dr.arh.int. Mihaela Lazăr, lect.dr.arh. Marian Iliescu, drd.arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:

- Studiul se axează pe soluționarea funcțională și spațială a unor programe mixte, prin amenajarea unor spații existente din oraș, pe baza unor cerințe specifice
- Însușirea diverselor procedee de delimitare a spațiului arhitectural
- Reprezentarea și reconfigurarea unui ambient arhitectural interior

Conținut:

PROIECTUL 1 – Proiect cu îndrumare - 8 ECTS
Amenajarea unui apartament și a unui spațiu comercial într-un imobil din centrul istoric
PROIECTUL 2– Proiect cu îndrumare - 5 ECTS
Intervenții într-un pasaj urban
SCHIȚA DE SCHIȚA – 2 proiecte de 6 ore și o refacere, proiect fără îndrumare.
Se urmărește sintetizarea noțiunilor din cadrul proiectelor în desfășurare într-o schiță conceptuală.

Metoda de predare:

Prezentări teoretice generale, susțineri la panou. corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor și a modelelor tridimensionale
- îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
- corecturi individuale și la panou

Mod de evaluare:

Evaluare pe parcurs prin susținerea la panou (30% din nota finală)
Participare activă la atelier (10% din nota finală)
Evaluare finală (60% din notă) – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi)

Bibliografie minimală:

Cerver, F.A.- The world of contemporary architecture, Ed. Konemann, 2005
- Constantin, Paul - Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
- Constantin, Paul - Culoare, Artă, Ambient, Ed. Meridiane, București, 1979
- Dâmboianu, Anton - Ambient – Teoria Arhitecturii (note de curs U.A.U.I.M.)
- Duval, C. - Restauration et reutilisation des monuments, P. Mardaga Editeur, Liege, 1990
- Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Mirecurea Ciuc, 2004
- Prundeanu, Delia - Tehnologia lucrărilor decorative, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1995
- xxx - L’enciclopedie de la decoration, Editions Denoel, Paris, 1962
- Reviste (colecții): Arhitecture D’aujourd’hui, Arhitectural record, Decoration,
Domus, Interior Design, Japan architect, Maison Francaise