PID-39 Atelier arhitectură (3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Oana Diaconescu
Colectiv:
lect,dr.arh. Adina Dinescu, asist.dr.arh.int. Mihaela Lazăr, lect.dr.arh. Marian Iliescu, drd.arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
Relația dintre spațiul public și privat:
- înțelegerea, analizarea și amenajarea unui spațiu arhitectural
- reprezentarea și reconfigurarea unui ambient arhitectural interior
- studiul diferitelor partiuri existe și integrarea în cadrul acestora a diferitelor programe de arhitectură
Conținut:
PROIECTUL 1 – Proiect cu îndrumare - 8 ECTS
Bistro (osterie) și activități artistice (conversia unui spațiu existent)
PROIECTUL 2– Proiect cu îndrumare - 4 ECTS
Detaliere Bistro-osterie
SCHIȚA DE SCHIȚA – 2 proiecte de 6 ore și o refacere, proiect fără îndrumare.
Se urmărește sintetizarea noțiunilor din cadrul proiectelor în desfășurare într-o schiță conceptuală.
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, susțineri la panou. corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor și a modelelor tridimensionale
- îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
- corecturi individuale și la panou
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs prin susținerea la panou (30% din nota finală)
Participare activă la atelier (10% din nota finală)
Evaluare finală (60% din notă) – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi)
Bibliografie minimală:
- Cerver, F.A.- The world of contemporary architecture, Ed. Konemann, 2005
- Constantin, Paul - Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
- Constantin, Paul - Culoare, Artă, Ambient, Ed. Meridiane, București, 1979
- Dâmboianu, Anton - Ambient – Teoria Arhitecturii (note de curs U.A.U.I.M.)
- Duval, C. - Restauration et reutilisation des monuments, P. Mardaga Editeur, Liege, 1990
- Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Mirecurea Ciuc, 2004
- Prundeanu, Delia - Tehnologia lucrărilor decorative, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1995
- xxx - L’enciclopedie de la decoration, Editions Denoel, Paris, 1962
- Reviste (colecții): Arhitecture D’aujourd’hui, Arhitectural record, Decoration,
Domus, Interior Design, Japan architect, Maison Francaise

modifică