PID-38 Atelier arhitectură (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh Cristia Chira
Colectiv:
lect. arh. Cristina Serban, prep. arh. Cristina Chira, prep. arh. Dan Ionescu, prep. arh. Anca Mihaela Cioarec
Obiective:

- Abilitatea de a imagina configuratii spatiale care sa satisfaca simultan cerinte structurale, de functionalitate si estetice.
- Intelegerea materialelor de finisaj, a problemei iluminatului si utilizarea lor adecvata
- Capacitatea de a revolva organizarea si amenajarea unei locuinte cu o complexitate medie

Conținut:

- Revolvarea functionala, mobilarea si alegerea de materiale de finisaj pentru o functiune de locuinta pe o structura portanta impusa si cu puncte de apa impuse (ex. Amenajarea unui apartament pe terasa unui bloc existent)
- Revolvarea unei locuinte complexe cu un etaj partial.

Metoda de predare:

Prelegi insotite de imagini digitale urmate de elaboarea individuala dar ghidata a unor planse desenate insotite de machete de studiu sau de prezentare.

Mod de evaluare:

Fiecare proiect este nota separat de catre un juriu alcatuit din intrumatorii ambelor ateliere la care pot participa in unele cazuri invitati.
Nota finala rezulta din media urmatoarelro evaluari: 20% participarea la atelier si corecturi, 20% faza de documentare si 60% proiectul final (ponderea exacta a criteriilor de evaluare este descrisa in fiecare tema)
Nota finala rezulta cu o zecimala.

Bibliografie minimală:

- Mc Morrrough, Julia, Materials, Structures, Standards, Rockport Publishers, Inc., 2007
- Ching, D. Francis, Form Space Order, John Wley and Sons Publishers, New Jersey, 2007
- Meiss, von Pierre, De la cave au toit, Presses polytehniques et universitaires romandes, 1991

Observații:

- Mc Morrrough, Julia, Materials, Structures, Standards, Rockport Publishers, Inc., 2007
- Ching, D. Francis, Form Space Order, John Wley and Sons Publishers, New Jersey, 2007
- Meiss, von Pierre, De la cave au toit, Presses polytehniques et universitaires romandes, 1991