PID-37 Atelier arhitectură (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh Cristia Chira
Colectiv:
arh. Cristia Chira, arh. int. Marilena Negulescu, arh. Arthur O'Looney
Obiective:

- Insusirea elementelor de vocabular specifice arhitecturii de interior
- Intelegerea organizarii spatiale a unor cladiri cu functiunea de locuinta
- Abilitatea de a imagina configuratii spatiale care sa satisfaca simultan cerinte structurale, de functionalitate si estetice.

Conținut:

- Analizarea unei locuinte celebre realizate in secolul 20 si elaborarea unor diagrame insotite de machete de studiu pentru: structura, circulatii, functionalitate etc.
- Revolvarea functionala simultan cu dimensionarea corecta a pentru o functiune simpla si cu o structura portanta impusa (ex. Pavilion de intrare intr-un sit argeologic)

Metoda de predare:

Prelegi insotite de imagini digitale urmate de elaboarea individuala dar ghidata a unor planse desenate insotite de machete de studiu sau de prezentare.

Mod de evaluare:

Fiecare proiect este nota separat de catre un juriu alcatuit din intrumatorii ambelor ateliere la care pot participa in unele cazuri invitati.
Nota finala rezulta din media urmatoarelro evaluari: 20% participarea la atelier si corecturi, 20% faza de documentare si 60% proiectul final (ponderea exacta a criteriilor de evaluare este descrisa in fiecare tema)
Nota finala rezulta cu o zecimala.

Bibliografie minimală:

- Mc Morrrough, Julia, Materials, Structures, Standards, Rockport Publishers, Inc., 2007
- Ching, D. Francis, Form Space Order, John Wley and Sons Publishers, New Jersey, 2007
- Meiss, von Pierre, De la cave au toit, Presses polytehniques et universitaires romandes, 1991