PID-103 Atelier arhitectură (2.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 5
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect. dr. arh. Adina Dinescu, asist. dr. arh.int. Mihaela Lazăr, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
Cunoștințe corespunzătoare despre istoria și teoriile arhitecturii de interior, protecția patrimoniului cultural;
Cunoștințe despre arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea proiectelor de arhitectură de interior.
Convenții de reprezentare în planșele desenate
Realizare de relevee, cunoașsterea materialelor și a sistemelor structurale
Simboluri și coduri de proiectare
Cunoașterea altor exemple specifice disciplinei
Conținut:

Curs 17 – Utilizarea decorației în arhitectura de interior
Curs 18– Frumosul în arhitectura de interior
Curs 19 – Detalierea proiectului de arhitectură
Curs 20 – Arhitectura de interior prin simțuri

Metoda de predare:

Prezentări teoretice generale, susțineri la panou. corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor și a modelelor tridimensionale
îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
corecturi individuale și la panou
Mod de evaluare:

Evaluare finală – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi

Bibliografie minimală:
Cantacuzino, George Matei, “Introducere la studiul arhitecturii”, Editura Paideia 2002
Săsărman, Gheorghe, “Funcțiune, Spațiu, Arhitectură”, București: Editura Meridiane, 1979.
Pallasmaa, Juhani, “Privirea care atinge: arhitectura si simturile”, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Zumthor, Peter, “Thinking Architecture”, Birkhauser, Basel, 2006
Pallasmaa, Juhani, “The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture”, ed Willey &Son 8.
Coles, John,“The Fundamentals of Interior Architecture”, AVA Publishing, 2007
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Mirecurea Ciuc, 2004