IT-24 Artă și societate

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
conf.dr.arh. Celia Ghyka (I3)
Celia Ghyka (D3)
Obiective:

Curs de sinteză axat pe înțelegerea artei din perspectiva contextului cultural-istoric, urmărind:
- descoperirea conexiunilor dintre forma artistică și viziunea filozofico-religioasa, științe, ordine economică și social-politică, mod de viață;
- identificarea în limbajul artistic și arhitectural a paradigmelor și semnificațiilor simbolice fundamentale pentru culturile și societățile studiate.

Conținut:

1 Introducere: arta ca materializare a sistemului de valori și reprezentări al societății.
2 Magia și mitul ca origini ale artei. Revoluția artistică a epocii neolitice.
3 Civilizațiile arhaice. Ordinea geometrică a câmpurilor cultivate și ordinea compoziției artistice / arhitecturale. Principiul ierarhiei în artă / arhitectură, în religie și în societate . Sacralizarea peisajului și arhitectura.
4-5 Antichitatea greco-latină. Clasicismul ca sinteză intre realism și idealism. Ipostaze ale umanismului antic: Grecia clasică, elenismul și Roma.
6-8 Era creștină. Arta medievală de la Sf. Augustin la Sf. Toma de Aquino și de la iconoclasm la “speculum mundi”. Spațiul de cult creștin: spiritualitate, interioritate și dematerializare.
9-11 Premise ale modernității. Renașterea și Manierismul ca ipostaze ale umanismului: omul “divin” și omul problematic. Sinteza barocă și spiritul de sistem. Clasicismul sec. XVII ca specie a barocului. Teme baroce: iluzia (lumea ca teatru) și metamorfoza.
12-14 Epoca modernă și tema rupturii. Clasicismul între premodern si modern. Etape ale modernității în artă: neoclasicismul și romantismul; realismul artistic și eclectismul arhitectural; modernismul de la utopie la consumism. Criza modernității și reacția post-modernă.

Metoda de predare:

- Cursuri: prelegeri cu prezentare de imagini digitale

Mod de evaluare:

Lucrare pe o tema dată – 50%; examen (lucrare de sinteză) – 50%

Bibliografie minimală:

- Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l'Architecture Occidentale, Liège, Pierre Mardaga éd., 1984
- Vincent Scully, Architecture. The Natural and the Manmade, New York, St. Martin's Press, 1991
- Michel Freitag, Architecture et société, Éditions Saint-Martin, Montréal, 1992 (extrase)
- Erwin Panofsky, "Architecture gothique et pensée scolastique", în Jean-Pierre Épron (dir.), Architecture - une anthologie, Liège,
Pierre Mardaga éd., vol. II, p 167
- Erwin Panofsky, "Abatele Suger de la Saint-Denis", în Artă și semnificație, Buc., Meridiane, 1980, pp. 174
- Erwin Panofsky, "La perspective comme forme symbolique", în Jean-Pierre Épron, op. cit., vol. II, pp. 77-78
- Manfredo Tafuri, Architecture et humanisme, Paris, Bordas, 1981, pp. 181-186
- Rudolf Wittkower, Principii architettonici nell'età dell'umanesimo, Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp.29-33
- Hans Scharoun, "La modernité du baroque", în Jean-Pierre Épron, op. cit., vol. II, p. 151
- Richard Wittman, "Architecture parlante - an anti-rhetoric?", in Daidalos, june 1997, pp.12-23
- Jan Starobinski, 1789 – Emblemele rațiunii, Buc., Meridiane, 1990, pp. 55-68
- Claude Mignot, L'architecture au XIX-ème siècle (neoclasicismul), în Jean-Pierre Épron, op. cit., vol. II, pp. 32-33, 155
- François Loyer, Le siècle de l'industrie (sec. XIX și istoria), ibidem, p. 169
- Jean-Pierre Épron, Comprendre l'éclectisme, ibidem, pp. 1670-171
- Nicolae Lascu, "Idei ale arhitecturii moderne”, prefață la Funcțiune și formă, Buc., Meridiane, 1989, pp. 5-51