UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-51 Concepte în design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
Mirela Duculescu
Obiective:

- familiarizarea cu un instrumentar de noțiuni, metode (clasice și actuale) și concepte privind practica în design care să permită studenților să-și formeze o abordare critică proprie și un limbaj de specialitate;
- familiarizarea cu o serie de abordări privind înțelegerea designului în raport cu metodologii de interpretare, concepte și ideologii, precum și prin prisma relației dintre idee și transpunerea în practică;
- familiarizarea cu lectura critică și interpretarea cu ușurință a unui text de specialitate (vezi pachetul de lecturi obligatorii) prin documentare în context, formulare de argumente și interogații proprii.

Conținut:

1/ Introducere în metodologie (design thinking etc.). Metode clasice/ metode noi (Ch. Jones, N. Cross)

2/ Metodologie și teorii actuale de interpretare a designului / Partea I

3/ Metodologie și teorii actuale de interpretare a designului / Partea a II-a

4/ Tehnologie și design / meșteșug și design

5/ Design democratic

6/ Design for all / universal design

7/ Design ecologic și sustenabilitate

8/ Concepte contemporane în design

9/ Metode clasice și metode noi. Metodologie și teorii actuale de interpretare a designului / Partea I
Lecturi obligatorii/ LO
Branzi, Andrea. “We are the Primitives.” Design Discourse. History. Theory. Criticism.
ed. Victor Margolin. University of Chicago Press, 1989. 37-41.

Buchanan, Richard. “Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demonstration in Design Practice.” Design Issues 2.1 (Spring 1985): 4-22.

Cross, Nigel. “New Design Procedures” (Chapter 4), Engineering. Design Methods. Strategies for Product Design, 3.ed., Wiley, Londra, 2005, pp. 45-59.

Sudjic, Deyan. “A is for Authentic,” B is for Bauhaus. An A – Z of the Modern World, Penguin Books, Londra, 2014. 1-20.

Zhao, T. J., & Siu, K. W. M. “The boundaries of public space: A case study of Hong Kong’s mass transit railway.” International Journal of Design 8:2(2014): 43-60.

10/ Metodologie și teorii actuale de interpretare a designului / Partea a II-a/ Lecturi obligatorii

Buckley, Cheryl. “Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design,” Design Issues 3.2 (Autumn, 1986): 3-14.

Labrague, Michelle. “Patagonia, A Case Study in the Historical Development of Slow Thinking”, Journal of Design History 30.2 (2017): 175-191.

Mollebaek Larsen, Marie Louise et al. “The Use of Design Game in the Third World Research,” Leeberg Malene&Lene Wul, eds., Design and Responsibility: Potential and Pitfalls (8th Nordcode Seminar and Workshop, 27-29 May 2009), Denmark, 2012. 138-159.

Sanders, Elizabeth B.-N. & Pieter Jan Stappers. “Co-creation and the new landscapes of design,” CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts 4:1(2008): 5-18.

Parsons, Tim. “Design for Debate,” Thinking objects. Contemporary Approaches to Product Design, AVA Publishing, Laussane, 2009. 143-148.

Roy, Ankita. A Designer's Manifesto: Designing in a Complex World, PLOT(S) 3(2016): 12-18.

11/ Tehnologie și design / meșteșug și design/ Lecturi obligatorii
Carter, Trudie. “Frank Kolkman creates death simulation machine using virtual reality,” Dezeen, 23 nov. 2017

Gibson, Grant. “The Rise of Craftsmanship,” Design and Making, Danish Crafts, 2011. 20-25.

Gropius, Walter. “Programme of the Staatliches Bauhaus in Weimar (1919).” Trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert. Programs and Manifestoes on 20th Century Architecture.Ed. Ulrich Conrad. Cambridge: MIT Press, 1970.49-53. Vezi și Nicolae Lascu, coord., Funcțiune și formă, Editura Meridiane, 1989. 180-184.
---. “Bauhaus Dessau - Principles of Bauhaus Production 1926.” Trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert. Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design 1890-1939. Eds. Tim and Charlotte Benton. London: Crosby Lockwood Staples, 1975.148-9.
---. “Bauhaus. Idee și constituire, 1923.” extras din Nicolae Lascu, coord. , Funcțiune și formă, Editura Meridiane, 1989. 253-269

Morris, William. “The Art of the People (1879)” Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996.179-182.
---. “The Revival of Handicraft (1888)” Morris on Art and Design. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996. 186-197.
---. “Art under Plutocracy (1883),” The Collected Works of William Morris, Cambridge, 2012. 164-191.

Tsaknaki, Vasiliki et al. “Precious materials of interaction – exploring interactive accessories as jewellery items,” Nordes, Design ecologies, 6 (2015): 1-10.

Wilson, Mark. “Why Virtual Reality Will Change Design Forever,” 2016, https://www.fastcompany.com

12/ Design for all / universal design/Lecturi obligatorii
Dennis, Joseph. “Universal Design. New Relevancy for the 21st Century,” ASID/ICON (Summer 2004): 12-22.

Fletcher, Valerie. “Universal Design, Human-Centered Design for the 21st Century,” http://www.adaptiveenvironments.org/index.php?option=Resource&articleid=148&topicid=5, retrieved 21 February 2009

Zitkus, Emilene et al. “The Limits of Inclusive Design in the Current Design Practice”, University of Cambridge, 2013, www.academia.edu, accesat 21 august 2015

13/ Design ecologic și sustenabilitate/ Lecturi obligatorii
Margolin, Victor.”Design for a Sustainable World.” Design Issues 14.2 (1998): 83-92.

Manzini, Ezio. ”Limits and Possibilities of Ecodesign. From the <<ecologcial re-design>> of products to the suggestion of <<new environmental scenarios>>” 1992, http://www.changedesign.org/Resources/Manzini/Manuscripts.htm

Marian, Simone și Alvise Matozzi. “Responsibility through Design. Design through Semiotics,” Leeberg Marlene&Lee Wul, eds., Design and Responsibility: Potential and Pitfalls (8th Nordcode Seminar and Workshop, 27-29 May 2009), Denmark, 2012. 120-134.

Pan, Yue at al. “Fashion Thinking: Fashion Practices and Sustainable Interaction Design” International Journal of Design 9.1(2015): 53-66.

Papanek, Victor. Preface to the First Edition, Preface to the Second Edition. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 2nd ed. Chcago: Academy Chicago Pub., 1984.i-xxi

14/ Concepte contemporane în design. Design activism/ Lecturi obligatorii
Bjögvinsson, Pelle Ehn, Per-Anders Hillgren. “Design Things and Design Thinking: Contemporary Participatory Design Challenges.” Design Issues 28.3 (2012): 101-116.

Fenko, Anna at al. “Noisy Products: Does Appearance Matter?” International Journal of Design 5.3(2011): 77-87.

Fuad-Luke, Alastair. “Contemporary Expressions: Design Activism, 2000 Onwards.” Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World, Earthscan, London, 2009. 77-138.

Siegel, Dmitri. “Designing Our Own Graves.” Design Observer blog. articol postat la 6 iunie 2006. http://www.designobserver.com (accesat la 18 septembrie 2008).

Stairs, David. “Biophilia and Technophilia: Examining the Nature/Culture Split in Design Theory,” [short version] Design Issues 13.3 (1997): 37-44.

Camocini, Barbara, “Reloading Spaces: How design makes urban spaces more liveable”, IDEA Journal, Urban+Interior, 2015, pp. 119-129

Jaffe, Eric. “City Life Changes How Our Brains Deal with Distractions”, 30 ian. 2013, http://www.citylab.com/design/2013/01/city-life-changes-how-our-brains-deal-distractions/4536/, accesat la 19 martie 2017

Parkinson, John. “Protest and the Plaza: Engaging the Formal Public Sphere”, Democracy & Public Space. The Physical Sites of Democratic Performance, Oxford University Press, 2012, pp. 146-172

Steven Brower. “Mirko Ilić’s Mission to Promote Social Tolerance,” 30 dec. 2017, http://www.printmag.com/design-culture-2/mirko-ilics-mission/

Metoda de predare:

Cursul foloseste expunerea, problematizarea, studiul de caz, comentariul pe un text specific și tehnica interactivității pentru a capta interesul studenților și a-i determina să intervină cu comentarii și întrebări proprii. Lucrarea scrisa de semestru (eseu) este un exercițiu academic cu scopul de a dezvolta abilitatea studenților de a comenta obiectele de design, încercînd sa înțeleagă relația conceptuală dintre forma și conținut.

Mod de evaluare:

- eseu (lucrare scrisă) cu subiect la alegere (cca 2000 de cuvinte);
- prezentare orală pe marginea unui text la alegere din pachetul de lecturi obligatorii (LO);
- examinare în scris a tematicii discutate la curs.

Sesiune de evaluare online/ iunie-iulie 2020

Reexaminare (restanță) Concepte în Design, an 4, sem. 1
Grupa 41D, specializarea design de produs

Dată reexaminare: 16 iunie 2020

Temă/ Referat/ Analizați critic un capitol dintr-o carte sau un articol, la alegere, din bibliografia transmisă la începutul cursului (sem.1, 2019): argumentație (puncte tari, puncte slabe), relevanța pentru stadiul actual al designului și/sau proiecte și alte lecturi personale de specialitate. Comentați ideile expuse și problematica adusă în discuție fără a neglija contextul din care provine autorul articolului.
Format – între 3 și 4 pagini (cca 1400-1500 de cuvinte, spațiat la 1,5 rânduri)

Predare online/ recenzia corespunzătoare reexaminării pentru cursul de Concepte în Design, an 4, sem. 1, se va trimite pe email până la data de 16 iunie 2020.
Email de predare și contact: mduculescu@yahoo.com
Termen de predare: 16 iunie 2020, ora 12.30

Bibliografie minimală:

Binder, Thomas, Giorgio de De Michelis et al. Design Things (Design Thinking, Design Theory), MIT Press, 2011
Cross, Nigel Engineering. Design Methods. Strategies for Product Design, 3.ed., Wiley, Londra, 2005; https://archive.org/details/ost-design-engineering_design_methods
Crowley, David și Jane Pavitt, eds. Cold War Modern: Design 1945–1970, V&A Publishing, 2008
Duculescu, Mirela. “Mapping the Narrative of Romanian Design,” carte-catalog pentru expoziția Common Roots. Design Map of Central Europe (Holon Design Museum, Israel, November 15, 2012 – March 02, 2013), Holon. 22-35.
Dyson, James Against the Odds (an autobiography), Orin Publishing Book, Londra 1998
Fallan, Kjetil Scandinavian Design. Alternative Histories, Berg Publishers, 2012
IDEO. Human Centered Design Toolkit: An Open-Source Toolkit To Inspire New Solutions in the Developing World, 2nd edition, 2011
Jones, Christopher. Design. Metode și aplicații, traducere din limba engleză de ing. Margareta Dan și arh. Virgil Salvanu după ediția din 1970, București, Editura Tehnică, 1975.
Kelly, Tom The Art of Innovation (Lessons in Creativity from IDEO), Harper Collins Publisher, Londra, 2001
McDonough, William și Michael Braungart. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 2002/Macmillan 2010
Manzini, Ezio. Designul, când toți suntem designeri. O introducere în inovație socială, trad. Simona Nichiteanu, Ed. Vellant, 2018
Margolin, Victor. World History of Design, 3 vol., Bloomsbury Academic, Londra, 2015
---. The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies. University of Chicago Press, 2002
---. The Idea of Design, 1995
---. Design Discourse. History. Theory. Criticism. University of Chicago Press, 1989
Myerson, Jeremy IDEO – Masters of Innovation, Laurence King Publishing, Londra, 2001
Norman, Don(ald). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition, New York, Basic Books, 2013/ Designul lucrurilor de zi cu zi, trad. Mihaela Sofonea, ed. 1, București, Editura Publica, 2010
Papanek, Victor. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. New York, Pantheon Books, 1971 (sau orice altă ediție)/ Design pentru lumea reală. Ecologie umană și schimbare socială, trad. Cristina Sabău și Roxana Aneculăesei, Editura Publica, 2018
Parsons, Tim. Thinking objects. Contemporary Approaches to Product Design, AVA Publishing, Laussane, 2009
Preiser, F.E. Wolfgang și Korydon H. Smith. Universal Design Handbook. New York: McGraw-Hill, 2011
Rashid, Karim Design your self, Lia Potec trad., București: Editura Publica, București, 2008

Observații:

Cursul investighează selectiv metode și practici asociate designului de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent, în special în Europa și America de Nord. Designul este privit în relație cu arhitectura, artele și tehnologia Cursul examineaza istoriografic originile teoretice și persistența unor concepte care au fost aplicate designului în diferite contexte politice, sociale și economice.

Plagiatul trebuie evitat în toate formele sale. Despre plagiat, tipuri de plagiat ca practică academică incorectă și reguli de evitare, consultați Codul de etică și deontologie universitară al UAUIM și/sau:
https://www.uauim.ro/universitatea/organizare/, accesat la 20 septembrie 2019
https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/definition, accesat la 24 septembrie 2019

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/