UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-47 Mecanisme și dispozitive

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
prof.dr.ing. Gheorghe Mladin
Obiective:

Însușirea noțiunilor de bază și dezvoltarea unui mod de gândire ordonat, novator cu privire la utilizare și dezvoltarea unor mecanisme și dispozitive cât mai simple folosite în activitatea desfășurată de arhitecți și designeri.

Conținut:

Titlul cursurilor

Partea i. elemente generale de mecanică
1. PRINCIPIILE MECANICII NEWTONIENE – 6 ore
1.1. Principiile mecanicii newtoniene. Tipuri de forțe.
1.2. Echilibru mecanic al corpului sub acțiunea forțelor: Echilibrul unui corp sub acțiunea unui sistem de forțe paralele; Echilibrul unui corp sub acțiunea unui sistem de forțe neparalele; Mișcarea pe plan înclinat.

PARTEA II. MECANISME – 18 ore
2. mecanisme și dispozitive
2.1. Noțiuni generale despre mecanisme – definiții, clasificări, structură
2.2. Mecanisme cu pârghii - Forme constructive uzuale de mecanisme cu pârghii utilizate în practică: Mecanisme amplificatoare și pentru transformarea mișcării; Mecanisme de ghidare; Mecanism cu pârghii pentru transmiterea unui flux de putere.
2.3. Mecanisme cu roți - Mecanisme cu roți utilizate în practică: Mecanisme de rulare cu roți; Mecanisme cu roți de putere; Mecanisme cu roți de comandă, urmărire, citire.
2.4. Mecanisme cu camă – Exemple de utilizare a mecanismelor cu camă
2.5. Mecanisme cu elemente profilate, pârghii și roți:
Mecanisme de comandă și acțiune intermitentă;
Mecanisme de blocare.

PARTEA III. PROIECTAREA ESTETICĂ – 4 ore
3. Relația FUNCȚIE – FORMĂ
3.1. Relația funcție – formă (văzută ca relație inginer proiectant - designer);
• Modalități de definire a formei mecanismelor, mașinilor;
• Influența tehnologiei de execuție asupra formei;
• Ergonomia „formei”;
• Influența tipizării și standardizării asupra aspectului mașinii, dispozitivului, mecanismului, etc.
3.2. Proiectarea formei la produsele de tip industrial (transport, electrice, obiecte de larg consum, ambalaje).
3.3. Designul de comunicații vizuale (grafic design), marchetingul și etica profesională.

Metoda de predare:

Cursuri cuprinzând prelegeri teoretice urmate de exemple concrete de mecanisme și dispozitive utilizate în industria construcțiilor, arhitectură, industria bunurilor de consum etc.

Mod de evaluare:

Examen semestrial, scris cu conținut teoretic și aplicativ, nota finală reprezentând media între nota la examen (20 %), media notelor obținute la verificările pe parcurs (60 %) și nota pentru prezență activă la curs (20%).

Bibliografie minimală:

- Note de curs;
- Mecanisme și dispozitive, Gheorghe MLADIN;
- Mecanisme de mecanică fină, Traian Demian, EDP,București,1982;
- Organe de mașini, Gheorghe Manea, Ed, Tehnică, București, 1970.

Observații:

La începutul semestrului studenții primesc un chestionar cu întrebări în legătura cu tematica ce va fi prezentată la curs, la care trebuie să răspundă, în scris, răspunsurile fiind notate. Aceste note constituie verificarea pe parcurs.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/