UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-20 Lumina și culoarea

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 3
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Iulius Ionescu
Colectiv:

asist. dr arh. Nadina Pârvu, asist. dr. arh. Andreea Ivanciof

Obiective:

Cursul își propune o investigare a problematicii culorii pornind din cele trei direcții principale de abordare: fizica luminii, fiziologia și psihologia percepției și domeniul artelor vizuale. În cadrul acestui curs accentul se pune pe studiul luminii colorate directe și reflectate, iar studiul amestecului de pigmenti se aprofundează la disciplinele aplicative (desen, reprezentări, studiul formei, atelier etc.).

Conținut:

Temele cursurilor:

1 Culoarea – curs introductiv.
2 Lumina. Culoarea obiectelor.
3 Aparatul vizual uman. Mecanismul percepției culorilor.
4 Amestecul culorilor și armonia de culori.
5 Culoarea în mediul digital.
6 Efectele psihologice în percepția culorilor.
7 Culoarea în spațiul architectural și în design.

Lucrări practice:

1 Studiul luminii albe.
2 Studiul luminii cu ajutorul calculatorului.
3 Cercul cromatic.
4 Relații complementare intre culori.
5 Spațiu – lumină – culoare, studiu pe calculator.
6 Spațiu – culoare, studiu pe machetă.
7 Culoarea în spațiul arhitectural.

Metoda de predare:

Expuneri de curs cu proiecții și simulări pe calculator. Lucrări individuale pe calculator (ce se desfășoară în laboratorul de calculatoare) și lucrări executate cu “mijloace tradiționale” executate în atelier.

Mod de evaluare:

Media lucrărilor 1/3, verificare finală (examen) 2/3.

Bibliografie minimală:

- ARNHEIM RUDOLF, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, 1979.
- BISTRIȚEANU DAN, Filtre fotografice, Editura Tehnică, București, 1989.
- CERNEA PAUL, Fiziologie oculară, Editura Medicală, 1986.
- CONSTANTIN PAUL, Culoare - artă – ambient, Editura Meridiane, 1979.
- DABNER DAVID, Grafic design, Editura RAO, 2005.
- DÎMBOIANU ANTON, Amenajarea locuinței, Editura Tehnică, 1962.
- EFIMOV ANDREI V., Cromatica orașului, Moscova, 1990.
- ERNST BRUNO, The Eye Beguiled – Optical Illusions, Taschen GmbH, 1992.
- GALER MARK, HORVAT LES, Imaginea digitală, Editura Ad Libri, București, 2004.
- GOLU M., DICU A., Culoare și comportament, Editura Scrisul Românesc, Craiova 1974.
- GOMBRICH E. H., Arta și iluzie, Editura Meridiane, 1973.
- GRIMLEY CHRIS, LOWE MIMI, Color, Space and Style, Rockport Publishers, 2007.
- HOCKNEY DAVID, Știința secretă, Editura RAO, 2007.
- HUȚANU GHEORGHE, De la optica clasică la optica modernă, Ed. Științifică și Enciclopedică, Buc., 1984.
- IONESCU IULIUS, Perspectiva - instrument de proiectare, Editura UAUIM, 2009.
- IONESCU IULIUS, Lumină și culoare, Editura UAUIM, 2013.
- ITTEN JOHANNES, VERLANG OTTO MAIER, Kunst der Farbe, Ravensburg, 1967.
- LANEYRIE – DAGEN NADEIJE, Pictura – secrete și dezvăluiri, Editura RAO, 2004.
- LĂZĂRESCU LIVIU, Culoare în artă, Editura Polirom, 2009.
- MIHĂIESCU DAN, Limbajul culorilor și al formelor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980.
- ORMISTON ROSALIND, ROBINSON MICHAEL, Colour Source Book, Flame Tree Publishing, 2007.

* Adobe Photoshop CS5, Editura TEORA, 2010.

Observații:

Lucrările practice ale cursului sunt corelate cu activitatea de la “Studiul formei” , cea de la calculator și vine în completarea cursului de Perspectivă.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/