PID-8 Atelier Design (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh. Doina Șerban
Colectiv:
Asistent dr.arh. Gențiana Dumitrașcu Asisitent drd. designer Cristina Duminică
Obiective:
-insusirea notiunilor referitoare la designul obiectelor din categoria “Jocuri si jucarii”
-aprofundarea deprinderii de a aborda o tema in urma unui studiu documentar
-studiul materialelor din perspectiva folosirii lor pentru o tema precisa
-rezolvarea creativa a temei propuse
-crearea prin mijloace specifice a identitatii vizuale a obiectului
Conținut:
Proiect1 – JOCURI SI JUCARII DIN LEMN - 7 credite
Proiect2 - IDENTITATE VIZUALĂ/PROMOVARE - 6 credite
Metoda de predare:
-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare
-explicare modalitatii de realizare a documentarii
-prezentari de imagini, comentarii si discutii in colectiv
-corecturi individuale
-corecturi la panou
Mod de evaluare:
-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia.
-evaluare pe parcurs
-evaluare finala

modifică