UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

PID-21 Atelier Design (9)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+12P | Credite ECTS: 16
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof.dr.arh. Răzvan Luscov
Colectiv:

asist.dr.des.Livia Nica-Rus

Obiective:

-înțelegerea, însușirea și parcurgerea etapelor specifice procesului de proiectare (istoricul și evoluția soluțiilor, studiu de piață, profilul utilizatorului, schițe, machete, planșe tehnice etc.);
-formularea unui discurs grafic și verbal coerente pentru susținerea proiectului propus;
-formarea viitorului profesionist în domeniu prin realizarea unui proiect complex

Conținut:

Design pentru un dispozitiv portabil cu sursa de căldură integrată sau asociată

-simulare prediplomă (documentarea, studiul analitic, formularea temei proprii și elaborarea conceptului) prezentare în format caiet A3;

-simulare diplomă (desene, planuri, vederi, secțiuni, detalii, perspective, machete, fotografii, comentarii etc.) prezentare în minim 6mp de planșe format A1;

-identitate vizuală a proiectului (logotip, siglă, afiș de prezentare, broșură informativă) proiect paginat într-un format A2

Metoda de predare:

prezentări audio-video, vizită la Muzeul Satului, prelegeri pe tema propusă, discuții și dezbateri, schițe, studiu și documentare individuale

Mod de evaluare:

corecturi individuale și dezbateri de grup, prezentare finală la panou

Bibliografie minimală:

bibliografie generală minimală:
Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Design -from William Morris to Walter Gropius, ed. Penguin Books, New York, 1960;
Victor Papanek, Design pentru lumea reală, ed. Tehnică, București, 1977;
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, ed. Laterza, 2003;
Neufert, Manualul arhitectului. Elemente de proiectare și construcție, ed. Iutus, 2004;
Rudolf Arnheim, Arta și percepția vizuală -o pshihologie a văzului creator, ed. Polirom, 2011;
Philip Meggs, Alston Purvis, Meggs' History of Graphic Design, ed. Wiley, 2005;
Graham Pullin, Design Meets Disability, ed. Massachusetts of Technology, 2009;
Karl H. E. Kroemer, Extra-ordinary ergonomics: how to accommodate small and big persons..., ed. Cooperation with the Human Factors and Ergonomics Society.

Observații:

minim 50% corecturi pe parcursul proiectului

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/