PID-21 Atelier Design (9)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 15
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof.dr.arh. Răzvan Luscov
Colectiv:
asist.dr.des.Livia Nica-Rus
Obiective:

-realizarea unui studiu de analiză și evaluare, similar ca anvergură proiectelor de finalizare a studiilor (Fundamentare, Prediplomă, Diplomă)
-însușirea și parcurgerea etapelor specifice procesului de proiectare: documentare (istoricul și evoluția soluțiilor, studiu comparativ de piață, realizarea profilului utilizatorului, identificarea problemelor și a posibilităților de îmbunătățire, analiza tendințelor sociale etc.), propuneri conceptuale viabile, eficiente și adaptate producției de serie (schițe, machete de studiu, perspective cu punerea în context a soluției etc.), planuri-vederi-secțiuni, filme de prezentare etc.;
-formularea unui discurs grafic și verbal coerente pentru susținerea proiectului;
-formarea viitorului profesionist în domeniu prin realizarea unui proiect complex

Conținut:

DESIGN cu IMPACT SOCIAL
design pentru oameni cu dizabilități/ design pentru mase/ design pentru entități guvernamentale/ design pentru organizații nonguvernamentale ș.a.

Proiect de fundamentare
-reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce vor deveni nucleul examenului de diplomă. Studentul va trebui să argumenteze oportunitatea temei individuale propuse și problemele rezolvate odată cu aceasta.
-în final va fi formulată și argumentată tema generală a proiectului

Proiect de prediplomă
-detalierea și aprofundarea nevoii specifice formulate anterior: istoricul soluțiilor, tipurile de produse existente pe piață, analiză SWAT, public țintă, tendințe existente etc.
-se va preda un caiet substanțial de studiu/ prezentare virtuală
-formularea declarației de intenție a proiectului și a poziției studentului față de ea (mission statement)
-schițe de concept, perspectivă în tehnici tradiționale (sau mixte) a soluției puse în contextul său de utilizare
-machetă de studiu
-planuri, vederi, secțiuni cu cote de gabarit

Metoda de predare:

-prelegeri pe tema propusă
-prezentarea și analiza unor exemple existente
-discuții și dezbateri
-schițe
-studiu și documentare individuale

Mod de evaluare:

-corecturi individuale fizice și/ sau online
-dezbateri de grup
-prezentare finală la panou sau online

CRITERII de NOTARE:
-rezolvarea tuturor cerințelor enumerate
-profunzimea și analiza riguroasă a documentării
-utilizarea propriei creativități pentru eficientizarea conceptului propus
-abordarea proiectului în cheia producției de serie (design industrial) și nu design unicat/ artizanal
-abordarea proiectului din perspectiva rezolvării unei probleme existente (problem-solving), nu doar a unei cosmetizări estetice (styling)
-calitatea prezentării grafice și a susținerii verbale

Bibliografie minimală:

-Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Design -from William Morris to Walter Gropius, ed. Penguin Books, New York, 1960;
-Victor Papanek, Design pentru lumea reală, ed. Tehnică, București, 1977;
-Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, ed. Laterza, 2003;
-Neufert, Manualul arhitectului. Elemente de proiectare și construcție, ed. Iutus, 2004;
-Rudolf Arnheim, Arta și percepția vizuală -o pshihologie a văzului creator, ed. Polirom, 2011;
-Philip Meggs, Alston Purvis, Meggs' History of Graphic Design, ed. Wiley, 2005;
-Graham Pullin, Design Meets Disability, ed. Massachusetts of Technology, 2009;
-Karl H. E. Kroemer, Extra-ordinary ergonomics: how to accommodate small and big persons..., ed. Cooperation with the Human Factors and Ergonomics Society;
-A.Sachs, C.Banz, M.Krohn, Social Design: Participation and Empowerment, Lars Müller Publishers/Museum für Gestaltung Zürich, 2018;
-Andrew Shea, Ellen Lupton, Designing For Social Change: Strategies for Community-Based Graphic Design (Design Briefs), Princeton Architectural Press, 2012
-https://www.designcouncil.org.uk/

Observații:

Proiectul se va desfășura într-un dialog permanent cu îndrumătorii de atelier.
Corecturile și prezentările (online sau la panou) la finalul fiecărei etape sunt obligatorii.