PID-19 Atelier Design (8)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr. Justin Baroncea
Colectiv:
Drd.dsg. Irina Alexandru
Obiective:

• Cunoașterea conceptului de design sustenabil /sustainable design.
• Identificarea și însușiirea metodelor de analiză (de ex: from dust-to-dust) și de proiectare (de ex: craddle-to-craddle) în design sustenabil.
• Crearea unui concept propriu pentru noțiunea de fair design, în analogie cu conceptul ecologic de fair trade.
• Analiza critică a relației complexe dintre marketing și fair design.
• Identificarea unui nevoi reale ca domeniu de analiză și proiectare pentru subiectul proiectului propriu.
• Documentarea detaliată a problematicii astfel identificate.
• Rezolvarea problemei de proiectare în conformitate cu conceptul de fair design definit anterior.

Conținut:

Sistemul de instruire se bazează pe identificarea, individual și în echipă, a unui concept propriu de fair design pornind de la analiza situației existente in designul mondial în ceea ce privește sustenabilitatea ca un criteriu principal de proiectare a unui produs și ținând cont de problematica uneori antagonistă indusă de marketing. Se va prezenta metoda craddle-to-craddle, metodă de proiectare biomimetică și se va aplica această metodă la reproiectarea unui obiect uzual (airport trolley) în scopul de a îmbunătăți calitatea sustenabilă a acestuia. În partea a doua se va proiecta o campanie de promovare pentru o temă socială, detaliindu-se aspectele specifice activităților non-profit și rezolvarea problemelor specifice ale acestor teme.

Metoda de predare:

- prezentări teoretice cu material ilustrativ susținute în atelier.
- îndrumare continuă pe perioada realizării studiului.
- corecturi individuale și la panou cu întreaga grupă.
- analize de caz, fișe de studiu, schițe de proiect
Alte procedee de îndrumare: conversația, problematizarea, expunerea, explicația.

Mod de evaluare:

Susținere individuală a celor două proiecte la panou, notare în juriu (media celor 3 note ale membrilor juriului). Proiectul1 – 8 cr., Proiectul2-4 cr.

Bibliografie minimală:

Papanek Victor – Design pentru lumea reala
William McDonough & Michael Braungart/ Craddle to craddle Remake the way we make things Kindle Ed 2002
GAUZIN-MÜLLER, Dominique – Sustainable Architecture and Urbanism. Concepts, Technologies, Examples; Birkhäuser, 2002;