PID-18 Atelier Design (7)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr. Justin Baroncea
Colectiv:
Drd.dsg. Irina Alexandru
Obiective:

•Întelegerea relatiei dintre design si marketing, cu detaliere la nivelul notiunii de public-tintă.
•Însusirea caracteristicilor publicului tintă ca date de intrare în proiectarea unui produs.
•Identificarea problemelor specifice publicului tintă.
•Rezolvarea problemei de pozitionare a produsului ce urmează a fi proiectat la nivelul publicului-tintă.
•Înțelegerea problematicii de tipul “expresii diferite pentru consumatori diferiti” si declinarea produsului în variante corespunzătoare segmentării induse de notiunea de public-țintă.
•Rezolvarea unei promovări grafice adecvate, care nu ține seama de preferințele estetice ale creatorului, ci pe cele reieșite din studiul preferințelor segmentului ales.
•Însusirea unor probleme de design generate de specificul promovării, cu accent pe panotajul exterior în context urban.

Conținut:

Sistemul de instruire se bazează pe conștientizarea, testarea și repoziționarea atitudinii proprii față de preferințele unui anume grup de consumatori, concomitent cu înțelegerea problemelor specifice, având ca rezultat proiectarea adecvată rezolvării problemelor acestui grup. Titlurile proiectelor: Problem solving – expresii diferite pentru consumatori diferiți Grafic design: marketing, public ținta. Campanie de promovare prin materiale outdoor Exemplu de schiță: Rezolvarea problemei – lampă de masă orientabilă realizată majoritar din sticlă

Metoda de predare:

- prezentări teoretice cu material ilustrativ susținute în atelier.
- îndrumare continuă pe perioada realizării studiului.
- corecturi individuale și la panou cu întreaga grupă.
- analize de caz, fișe de studiu, schițe de proiect
Alte procedee de indrumare: conversația, problematizarea, expunerea, explicația

Mod de evaluare:

Susținere individuală a celor două proiecte la panou, notare în juriu (media celor 3 note ale membrilor juriului). Proiectul1 - 6 cr., Proiectul2-4 cr.

Bibliografie minimală:

Kotler Philip – Managementul marketingului, Ed. Teora 2008, Cap. 5-14
Barbu Vasile, Pestesi Constantin, Chivu, Ioan – Confecții metalice ușoare Ed Tehnică 1995 Cap. 3 – panotaj exterior