PID-14 Atelier Design (6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.dr. Livia Rus
Colectiv:
Designer Dr. Alexandra Anghelache
Obiective:

Însușirea modalităților de identificare critică a problemelor, stabilirea de strategii de soluționare a acestora, selectarea soluțiilor optime, elaborarea conceptului și însușirea modului de întocmire a proiectului pentru realizarea unui nou obiect.
Studiul de atelier continua în spiritul principiilor urmărite în semestrul 1 dar, în plus, impune studenților lărgirea ariei de responsabilitate în identificarea și soluționarea unor disfuncții sau lipse de eficiență în utilizarea unor obiecte. Demersul este plasat în aria de abordare ''problem solving'' și pune accent pe antrenarea spiritului critic și analitic precum și pe construcția unor demersuri logice și argumentate care să ducă la optimizarea unor obiecte utile deja existente, atât din punct de vedere funcțional, tehnologic cât și estetic. Obiectul nou odată intrat în mediul de referință al categoriei sale trebuie promovat în piață prin intermediul tehnicilor specifice de marketing și design de promovare, prilej pentru a aborda și acest domeniu specific al designului.

Conținut:

PROIECT.3( PID 14-1) : PROBLEM-SOLVING : Upgrade design pentru un obiect existent. Studentul alege un obiect utilitar din aria sa familiară, un obiect pe care îl cunoaște, pe care îl folosește și asupra căruia are o poziție critică. În urma analizei cât mai extinse asupra domeniului de referință specific pentru obiectul ales, studentul va urma pașii necesari, de la concluzii la concept și va elabora proiectul pentru o nouă versiune a obiectului luat în studiu cu calități funcționale, tehnice și estetice superioare.
PROIECT. 4 (PID 14-2) :PROMOVARE DE PRODUS : Se construiește o strategie de promovare a produsului proiectat la PR.1 și se elaborează un proiect bazat pe mesaj, pe tehnici de grafic design și eventual pe tehnici media care să asigure succesul intrării pe piață a noului produs.

Metoda de predare:

- Prelegeri la lansarea temei și pe parcurs cu suport de imagine.
- Discuții libere, în grup, pentru stimularea ideilor, evaluarea și ierarhizarea lor. Acestea sunt moderate de îndrumători sau de unul dintre membrii grupului.
- Corecturi individuale cu evaluare critică a etapelor și indicii pentru orientarea studiului.
- Constituirea Caietului de bord al proiectului. Acesta are rolul de a consemna toate etapele prin care trece studiul (cercetare, idei, schițe, corecturi), fiind un mijloc pedeagogic prin care se evaluează implicarea și efortul depus pe parcurs de student. Are și scopul de a recupera idei parcurse dar abandonate, dar care se dovedesc utile ulterior. Dacă soluția intră în impas se poate reveni la o etapă anterioară păstrând tot ceea ce deja s-a dovedit util în studiu.

Mod de evaluare:

- Urmărirea și evaluarea parcurgerii etapelor impuse prin temă. (Caietul constituie între 40% și 60% din nota acordată).
- Susținerea proiectelor la panou

Bibliografie minimală:

- Jones Cristopher- Design Metode si Aplicatii. ed. Tehnica 1972
- Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability...ed. Rockport Publishers, Inc. 2010
- Graphic Design for the 21st Century - 100 of the World's Best Graphic Designers, ed. Taschen,- Mike Ashby, Kara Johnson, Materials and Design. The Art and Science of Material Selection in Product Design. ed. Butterworth-Heinemann
- Donald A. Norman, Emotional Design Why We Love (or Hate) Everyday Things. ed. Basic Books,
- Design secrets: products (50 real-life projects uncovered), autor: Industrial Designers Society of America. ed. Rockport
- Cheryl Dangel Cullen, Lynn Haller, Design secrets: products 2 (50 real-life projects uncovered), , ed. Rockport
- Kotler Philip-Managementul marketingului. ed. Teora 2008