PID-13 Atelier Design (5)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 15
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.dr. Livia Rus
Colectiv:
Designer Dr. Alexandra Anghelache
Obiective:

Definiția dată designului de către Victor Papanec: ''Designul este efortul conștient și intuitiv spre a impune Lucrurilor o ordine cu sens'' orientează studiul la atelierul anului 3 Design. Obiectivele urmărite sunt :
- Însușirea graduală a raporturilor dintre necesități, a problemelor pe care le generază și obiectele - suporturi fizice, create ca răspuns la aceste necesități. Familiarizarea cu identificarea și abordarea structurată a problemelor, cu analizarea acestora stabilind adecvat criteriile de analiză proprii cazului studiat și cu sintezele generatoare de princpii care vor sta la baza deciziilor pentru soluțiile alese în proiectarea noilor obiecte.
- Exprimarea alternativă, verbalizată și grafică a principiilor și argumentelor (conceptualizare) - Exprimarea vizuală, convențională și de expresie (desene tehnice, convenții de reprezentare, desene de prezentare și machete) necesare materializării obiectelor. Elaborarea și gestionarea Proiectului ca document obligatoriu pentru materializarea de noi obiecte.

Conținut:

PROIECT.1 (PID 13-1): REVERSED DESIGN versus RENEW DESIGN.
- Studiul pornește de la un obiect existent, cu funcție impusă prin temă și anume un SCAUN clasic din lemn, ales de student și la care are acces nemijlocit.
Studiul începe prin analiza extinsă a familiei din care face parte scaunul ales, continuă cu reconstituirea Proiectului Tehnic al acestui scaun și se finalizează cu proiectarea unui obiect nou, contemporan cu aceeași funcție dar ridicat la noi standarde, păstrând însă filiații cu precursorul său.
Proiect.2 (pid 13-2) obiect și comunicare-baliză informațională
Proiectul are ca prim obiectiv Comunicarea : Obiectul ca purtător de mesaj-Obiectul ca suport pentru mesaj. Al doilea obiectiv este raportul dintre obiect și mediul fizic în care funcționează.
Dacă sub aspectul comunicării studentul trebuie să identifice singur ținta (utilitatea), conținutul și mijloacele de comunicare (informare), sub aspectul raportului obiectului cu mediul, acesta este impus prin temă.Obiectul va fi amplasat în medii considerate ostile: în exterior, în spații deschise, în natură, în spații cu aflux mare de public, greu de supravegheat etc. În aceste situații obiectul trebuie să fie conceput ca să reziste agresiunilor din mediu fară să fie nevoie de întreținere ceea ce va impune alegerea materialelor și proiectarea detaliilor adecvate.

Metoda de predare:

- Prelegeri la lansarea temei și pe parcurs cu suport de imagine.
- Discuții libere, în grup, pentru stimularea ideilor, evaluarea și ierarhizarea lor. Acestea sunt moderate de îndrumători sau de unul dintre membrii grupului.
- Corecturi individuale cu evaluare critică a etapelor și indicii pentru orientarea studiului.
- Constituirea Caietului de bord al proiectului. Acesta are rolul de a consemna toate etapele prin care trece studiul (cercetare, idei,schițe, corecturi), fiind un mijloc pedeagogic prin care se evaluează implicarea și efortul depus pe parcurs de studenți. Are și scopul de a recupera idei parcurse dar abandonate, dar care se dovedesc utile ulterior. Dacă soluția intră în impas se poate reveni la o etapă anterioară păstrând tot ceea ce deja s-a dovedit util în studiu.

Mod de evaluare:

-Urmărirea și evaluarea parcurgerii etapelor impuse prin temă.(Caietul constituie între 40% și 60% din nota acordată).
-Susținerea proiectelor la panou

Bibliografie minimală:

- Victor Papanek, Design pentru lumea reală, ed. Tehnică, București, 1977;
- Dreyfuss Henry-Designing for people. ed. Viking Press, 1974
- Dormer Peter- The Minings of Modern Design. London& New York, 1990
- Grillo Paul Jaques - Form Function and Design. ed. Dover Publication. 1975
- Grandjean Etienne - Principii de Ergonomie. Ed. Științifică, 1972
- Ghid Ergonomic. ed. Dacia 1972
- Neufert Ernest, Manualul arhitectului. Elemente de proiectare și construcție, ed. Lutus, 2004;
- Gail Greet Hannah, Elements of design: Rowena Reed Kostellow and the structure of visual relationships, ed. Princeton Architectural Press