PID-1 Atelier Design (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect. Roland Vasiliu
Colectiv:
Lect. dr. desig. Roland Vasiliu, Asist. dr. arh. Bogdan Radu, Asist. dr. arh. Silvia Ionescu
Obiective:

PROIECTUL nr.1
Configurația, proporția, echilibrul și armonia părților componente reprezintă elementele de limbaj prin care se concretizează acest demers.
Folosirea unor anumite elemente și reguli compoziționale urmărește întotdeauna definirea unui traseu conceptual, expresivitatea și acuratețea acestuia.
În acest context, trama reprezintă elementul de suport, coordonator, al relațiilor ce se vor stabili între elementele compoziției – proporție, ritm, alternanță, etc. - prin investigarea principiilor compoziționale: repetiție, contrast, aliniere, simetrie, asimetrie, prin suprapunere, adiție, substracție, etc., folosind un număr limitat de forme geometrice.

Conținut:

Proiect 1
Principiile compoziționale stau la baza oricărei creații de artă, arhitectură sau design.
Compunerea elementelor într-un întreg reprezintă principalul demers al unei creații, în ideea transmiterii unui mesaj, a cărui expresivitate și claritate se structurează într-o compoziție.
Configurația, proporția, echilibrul și armonia părților componente reprezintă elementele de limbaj prin care se concretizează acest demers.
Folosirea unor anumite elemente și reguli compoziționale urmărește întotdeauna definirea unui traseu conceptual, expresivitatea și acuratețea acestuia.
În acest context, trama reprezintă elementul de suport, coordonator, al relațiilor ce se vor stabili între elementele compoziției – proporție, ritm, alternanță, etc. - prin investigarea principiilor compoziționale: repetiție, contrast, aliniere, simetrie, asimetrie, prin suprapunere, adiție, substracție, etc., folosind un număr limitat de forme geometrice.
Aceste forme vor fi create pornind de la o tramă de 9 pătrate de 10x10 cm, ce vor fi secționate și recompuse pentru a genera o compoziție grafică bidimensională
alb-negru, încadrabilă în aceeași tramă.
Acest demers se bazează pe transpunerea grafică a principiilor de bază în proiectarea obiectelor de arhitectură și design, scopul exercițiului reprezentându-l expresivitatea și acuratețea redării compoziției prin mijloace grafice.

Proiectul se va desfășura în 3 faze:
Faza1 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor preda două panouri 100x70 cuprinzând fiecare 6 compoziții alb-negru

Faza2 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor preda două panouri 100x70 cuprinzând fiecare 6 compoziții color (6 statice si 6 dinamice)

Faza3 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor realiza două panouri de 60X60 cm reprezentând două compoziții realizate cu elementele și situațiile cromatice folosite anterior. Cele două compoziții vor fi alcătuite una după principiile simetriei, cealaltă după cele ale asimetriei.
Tehnica de prezentare este tempera, pe carton duplex, tentă plată. Suprafața panourilor va fi acoperită integral.

Proiect 2
Compoziție 3D cu elemente geometrice modulare

Conceperea unui obiect spațial este primul pas în conștientizarea demersului de design. Aceasta presupune corelarea tuturor informațiilor acumulate, legate de formă, culoare, percepție, reprezentând premiza funcționalității.
Exercițiul de la proiectul nr.2 urmărește familiarizarea cu citirea spațială simultană a obiectelor care alcătuiesc compoziția. S-a urmărit parcurgerea traseului care a definit elementele fundamentale ale compoziției, texturii si culorii; acum, toate informațiile acumulate converg spre crearea unui obiect tridimensional și reprezentarea acestuia în codul specific arhitecturii și designului.
Se va realiza o compoziție spațială monocromă, folosind elementele compoziționale studiate anterior, de data aceasta fiind reprezentate în volum - având, deci, toate caracteristicile unui obiect tridimensional.
Reprezentarea volumetrică va fi de tip basorelief, aceasta însemnând că elementele tridimensionale au ca suport o suprafață de bază, pe care o acoperă integral sau parțial, fiind parte componentă a acesteia.

Prezentul exercițiu urmărește:
• Exprimarea volumetrică a unei compoziții realizate la proiectul anterior (tema nr.2), în varianta ei simplificată, adaptabilă ridicării în volum.
• Găsirea unor relații spațiale între elementele existente, definind astfel citirea lor de la plan la volumetrie
• Crearea unei compoziții spațiale coerente, respectând cu strictețe proiecția plană și citirea corectă a acesteia.
• Un demers compozițional care sa aibă în vedere noțiunile de :
proporție, dominantă, centru de interes, accent, etc., exprimate volumetric.
• Înălțimea maximă a obiectului va fi de 30cm la scara 1:1 (aceasta presupunând un accent spațial și nu înălțimea dominantă a compoziției, care poate fi mai mică), având ca bază un pătrat de 30x30 cm.

Se predau:
1. Minim 2 panouri 100x70 cm, paginate vertical, care să cuprindă proiectul compoziției spațiale, scara 1:1
Acestea vor conține:
• plan, scara 1:1
• toate vederile laterale, scara 1:1,
• două secțiuni caracteristice, scara 1:1

Toate aceste piese vor fi desenate în creion grafit, pe hârtie albă, cu reprezentarea umbrelor purtate.Toate formele geometrice din proiecție vor fi tratate ca volume închise.
1. O machetă finală, sc.1:1
• va fi realizată din carton, polistiren extrudat, carton mousse etc. fără intervenții de culoare - se va urmări ca macheta să reprezinte un obiect de design, prin acuratețea realizării și prin calitatea materialului. Înălțimea maximă a obiectului va fi de 30cm la scara 1:1 (aceasta presupunând un accent spațial și nu înălțimea dominantă a compoziției, care poate fi mai mică), având ca bază un pătrat de 30x30 cm.

Predarea proiectului (durata 6 săptămâni) se va face în două faze:

Faza1 (2 săptămâni): corectura la panou cu toate piesele desenate
și macheta de studiu (30%)
Predare decembrie 2021

Faza2 (2 săptămâni): predarea finală cu minim 2 panouri a proiectului tehnic (30%)
Predare ianuarie 2021

Faza3 (2 saptamani): predarea machetei finale si a prezentarii video (30%)
Predare ianuarie 2021

Prezența la minim 6 corecturi este obligatorie și reprezintă 10% din nota finală.

Criterii de apreciere și notare :
• creativitatea exprimării spațiale.
• originalitatea soluției volumetrice.
• acuratețea și expresivitatea obiectului final.
• corectitudinea citirii și interpretarii din proiecție în reprezentare spațială.
• consecvența urmăririi și aplicării principiilor compoziționale.
• însușirea corectă a tehnicilor de reprezentare și a noțiunilor de reprezentare in trei dimensiuni.
• prezența unui demers coerent în realizarea machetei, care să poată funcționa ca obiect de design în sine.

Metoda de predare:

- corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, documentare de specialitate

Mod de evaluare:

Realizarea proiectului in conformitate cu cerintele temei si obiectivele stabilite individual
Adecvarea solutiei si a realizarii acesteia la cerintele temei
Sustinerea individuala a proiectului

Bibliografie minimală:

- Grid Systems in Graphic Design, autor: Josef Muller-Brockmann, editor: Arthur Niggli;
- Typography: Formation +Transformation, autor: Willi Kunz, editor: Arthur Niggli;
- Typography: Macro and Microaesthetics, autor: Willi Kunz, editor: Arthur Niggli.
- Frutiger, Adrian. 1989, Signs and Symbols, Studio Editions, London.
- Hollis, Richard. 1994, Graphic Design. A Concise History , Thames & Hudson, London.
- Glaser, Milton, 2008, Drawing is Thinking Overlook Press, New York.
- Heller, Steven. 2005, The Education of a Graphic Designer, Allworth Press, New York
- Kimberly, Elam. 2001, Geometry of Design, Princeton Architectural Press, New York
- Müller-Brockmann, Joseph. 1996, Grid Systems in Graphic Design, Niggli, Sulgen
- Mihai Dinu, "Comunicarea" Editura ORIZONTURI (2007);
- Martin Joly, " Introducere in analiza imaginii" editura All (1998);
- Rudolf Arnheim, "Arta si percepția vizuală, o psihologie a văzului creator"
editura Polirom (2011)
- Sean Hall, "This Means This, This Means That: A User's Guide to Semiotics"
editura Laurence King Publishing (2007);
- Ivonne Hasan, „Paul Klee și pictura modernă : Studiu despre textele lui teoretice”,
editura Meridiane, 1999;
- Dabney Townsend, „Introducere în estetică”, editura ALL Educational, 2001;
- Tudor Vianu „Estetica”, editura ORIZONTURI, 2010;
- Matei Călinescu, "Cinci fețe ale modernității" editura POLIROM, 2017;
- Bruno Munari, "Design as Art", editura Penguin Modern Classics, 2008;
- Emil Ruder, Typographie: A Manual of Design, editura Hastings House Daytrips Publishers, 1967;
- Philip Megs, "A history of grafic design", editura John Wiley & Sons, Incorporated, 1998;
- Joseph Muller Brockman, " Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for - - - Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers "
- Willy Kuntz, " Typography: Formation and Transformation: Introduction to Typographic Process", editura National Book Network, 2003;
- Timothy Samara, „Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop”, editura Rockport Publishers, Mar 1, 2003;