UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

IT-8 Istoria arhitecturii moderne

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Radu Ponta
Obiective:

Prezentarea apariției și devenirii arhitecturii moderne în contextul “revoluțiilor” din gândirea și din artele vizuale de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în contemporaneitate.

Conținut:

1. Premisele apariției arhitecturii moderne
2. Arhitectura "inginerilor"
3. Școala de la Chicago
4. Art Nouveau în Europa latina (Belgia, Franta, Italia, Spania, Romania)
5. Art Nouveau în Europa Anglo-Saxonă (Secession și Jugendstil, Mackintosh și "Școala de la Glasgow")
6. Protoraționalismul
7. Futurismul
8. Neoplasticismul - De Stijl
9. Art Deco
10. Raționalismul (francez, german, italian)
11. Arhitectura totalitară (fascistă, nazistă, stalinistă)
12. Raționalismul Reconstrucției postbelice
13. Criza raționalismului și Postmodernul
14. Arhitectura Modernului târziu și de după Modernul târziu

Metoda de predare:

Curs cu proiectii de diapozitive și filme video

Mod de evaluare:

- Test cu diapozitive - 1 credit
- Examen oral și eseu - 1 credit

Bibliografie minimală:

Giulio Carlo Argan: L'ARTE MODERNA 1770/1970 Edizioni C.A.Sansoni Sp.A. Florenta 1975
L.Benevolo: HISTORY OF MODERN ARCHITECTURE - MIT Press, Cambridge l97l
Maurizio Calvesi: DER FUTURISMUS - Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co.KG. Köln l989
Sherban Cantacuzino: MODERN HOUSES OF THE WORLD - Duttan Vista Pictureback, Londra l964
G.Ciucci: L'IDEA DI CLASSICO NELL' ARCHITETTURA DEL RAZIONALISMO - Vicenza 1991
Gh.Curinschi-Vorona: INTRODUCERE ÎN ARHITECTURA COMPARATA - Ed.Tehnica, Bucuresti 1991
Keneth Frampton: A NEW WAVE OF JAPANESE ARCHITECTURE - IAUS Catalogue, New York 1978
K.Frampton: HISTOIRE CRITIQUE DE L'ARCHITECTURE MODERNE Philippe Sers, Paris 1985
FUNCTIONAL ARCHITECTURE 1925-1940 - Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co.KG, Köln 1990
Renato de Fusco: STORIA DEL DESIGN, Editori Laterza & Figli SpA, Bari 1992
Igor Golomstock: L'ART TOTALITAIRE - Editions Carré, Paris 1991
Ch.Jencks: LE LANGAGE DE L'ARCHITECTURE POST-MODERNE - Academy Edition Denoël, Londra 1979
Ch.Jencks: POSTMODERN CLASSICISM, Architectural Design, Londra 1980
Jürgen Joedicke: A HISTORY OF MODERN ARCHITECTURE - Edition Praeger, New York 1959
Viollet-le-Duc: ENTRETIENS SUR L'ARCHITECTURE - Edition Atlas, Paris l864
Sorin Vasilescu: ARHITECTURA TOTALITARA - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu", Bucuresti l993
Sorin Vasilescu: ISTORIA ARHITECTURII MODERNE - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu", Bucuresti l989
Sorin Vasilescu: DICTIONARUL ARHITECTILOR MODERNI și CONTEMPORANI - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu", Bucuresti l990
Robert Venturi: COMPLESSITÀ E CONTRADIZIONI NELL'ARCHITECTTURA - Edizioni Dedalo, Bari l980
Bruno Zevi: STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA Giulio Einaudi Editore SpA, Torino 1975
Bruno Zevi: SAPER VEDERE L'ARCHITETTURA Giulio Einaudi Editore SpA, Torino 1948

informații suplimentare ›
din 7 iunie 2020 fișierele suplimentare nu mai sunt
într-o pagină separată ci tot aici, deasupra fișei ↑
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/