UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

IT-21 Istoria artei

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Celia Ghyka
Obiective:

Cursul va urmări momente cheie din istoria artei moderne, pornind de la sfârșitul secolul al XVII-lea și până la momentul avangardelor. Cu necesitate selectiv, cursul va insista asupra momentelor din istoria artei moderne care au avut influențe decisive asupra producerii și receptării artei. Cursul este cronologic, însă organizarea, lecturile, discuțiile și exercițiile vor avea un focus tematic, invitând la înțelegerea intersecțiilor și divergențelor între practicile artistice ale unui moment și contextul cultural, politic, social în care acestea apar.
Obiectivele didactice ale cursului vizează
- înțelegerea devenirilor istorice și a contextului cultural al artelor vizuale în modernitate
- dezvoltarea unei sensibilități avizate în domeniul vizualității
- construirea unui vocabular de bază în domeniul artelor vizuale și utilizarea acestuia prin analiza vizuală a unei lucrări prin exercițiul „privirii de aproape”
- dezvoltarea abilităților critice și analitice în cadrul vizitei la muzeu / galerie
- construirea abilității de a comenta lucrări artistice privite în contextul istoric, cultural, social, politic etc.

Conținut:

Teme:
- Introducere în temele și întrebările istoriei artei
- Elemente de vocabular și analiză vizuală
- Saloane și Academii. Neoclasicism
- Romantism, (Anglia, Franta, Germania)
- Realism. Școala de la Barbizon
- Manet
- A doua jumătate a secolului al XIX-lea. Impresionism
- Postimpresionism. Artiști în afara curentelor (Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cezanne)
- Les Nabis și artele decorative. Bonnard
- Cubism

Metoda de predare:

Prelegeri cu imagini. Situarea epocilor majore din istoria arte. Comentariu și analiză a unor opere – reper.

Mod de evaluare:

- Prezența la curs (10%). Studenților li se cere să participe activ la curs. Cursul este dens și e important să luați notițe de-a lungul semestrului. Dacă lipsiți, asigurați-vă că recuperați notele de la colegi.
- 90% - Examen final, scris, în sesiune. Examenul va consta într-un test care combină răspunsuri la întrebări scurte și răspunsuri la întrebări tip grilă.

Studenții vor respecta cu strictețe normele de integritate și etică academică. Orice lucrare asupra căreia planează suspiciunea de necinste academică va fi declarată nepromovată.

Bibliografie minimală:

Studenții sunt rugați să își procure cartea lui Will Gompertz (orice ediție este acceptată), iar extrase din Stockstad&Cothren și Kleiner vor fi transmise pe site. Studenții vor primi planurile de curs cu indicarea imaginilor discutate la curs, însă este responsibilitatea acestora de a găsi imagini ale lucrărilor discutate și care nu se găsesc în bibliografie.

Stokstad, Marilyn, and Michael Cothren, Art History. Combined volume 4th ed., Pearson, 2011
Kleiner, Fred S, Gardner’s Art through the Ages. A Global History. 13th ed., Thomson & Wadsworth
The Illustrated Story of Art, DK Editions, London, 2013
Heartney, Eleanor (ed), Art &Today, Phaidon, 2008
Edwards, Steve, and Paul Wood, Art & Visual Culture. 1850-2010 : Modernity to Globalisation, The Open University, Tate Publishing 2012
Will Gompertz, O istorie a artei moderne, Polirom, 2014 - va folosi drept manual de curs
Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloch, Art since 1900. vol.2: 1945 to the present, Thames & Hudson, 2004

informații suplimentare ›
din 7 iunie 2020 fișierele suplimentare nu mai sunt
într-o pagină separată ci tot aici, deasupra fișei ↑
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/