PID-91 AllBIM

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
Dan Moraru