UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

PID-76 Programe de arhitectură (+siguranță+dizabilități)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
An univ. 2019-2020
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh. Oana Diaconescu
Obiective:

- Înțelegerea procesului de proiectare actuală a unui program de arhitectură
- Formarea unui sistem de analiză critică a proiectului de arhitectură
- Înțelegerea constrângerilor reale care condiționează arhitectura construită
- Sensibilizarea la nevoile persoanelor cu dizabilități și însușirea noțiunilor de universal design
- Integrarea principiilor sustenabile în proiectarea de arhitectură
- Capacitatea de analiză a principiilor compoziționale care generează ambientul interior
- Folosirea compoziției ca pe o metodă de generare intrinsecă a spațiului arhitectural
- Integrarea materialelor, texturilor și culorii în procesul de proiectare pornind de la faza conceptuală.

Conținut:

1. Curs introductiv
2. Conceptul in arhitectură-principiile de compoziție
3. Programele de arhitectură – studiu istoric
4. Stabilirea temei de proiectare - concursul de arhitectura
5. Sustenabilitatea programelor de arhitectură
6. Accesibilitate – curs experimental
7. Accesibilitatea în programele de arhitectură
8. Cerinte și sigurante
9. Programe de arhitectură și patrimoniu
10. Participaționism în programele de arhitectură–de la locuire la programele publice I
11. Programele de arhitectură – de la locuire la programele publice II
12. Spații de expunere
13. Program – experiment
14. Muzeul– ca centralizator al programelor de arhitectură în spațiul public. Concluzii curs

Metoda de predare:

Prelegeri cu proiecție de imagini, dezbateri de problemă, activități în echipă

Mod de evaluare:

Media finală este alcătuită din 70% - media celor mai bune 7 verificări pe parcurs și 30% - exercițiu în echipă. Media finală se poate mări prin susținerea unui examen oral, doar în cazul promovării cu nota 5 a verificărilor pe parcurs, in caz contrar disciplina se reface în anul universitar următor.

Bibliografie minimală:

- Ching, Francis D. K., Introduction to architecture, New Jersey, John Wiley& Sons, 2013
- Neufert-manualul arhitectului-elemente de proiectare și constructie, 2004
- Thiis-Evensen, Thomas, Archetypes in architecture, Oxford, Oxford University Press, 1987
- Francis Ching, Architecture: Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979

Observații:

Studenții care au promovat cu minim nota 5 evaluările pe parcurs, pot susține examenul oral în sesiunea din vară, pe data de 26.06.2020, ora 10:00, pe platforma Zoom-us. Studenții sunt rugați să contacteze titularul la adresa de mail onk_di@yahoo.com, în vederea comunicării adresei de e-mail cu care se vor conecta și pentru primirea link-ului de acces.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/