UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

ST-75 | Finisaje (2)

Departament: Științe Tehnice
Titular:
asist.dr.arh Daniel Nicolae Armenciu
Obiective:
Dezvoltarea abilităților necesare pentru a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă exigențele diverse ale utilizatorilor; însușirea unor principii și metode de proiectare, rezolvare și realizare a lucrărilor nestructurale și ale finisajelor clădirilor.
Cunoașterea adecvată a problemelor fizice și a tehnologiilor de execuție, corelarea acestora cu probleme legate de funcțiunea clădirii, pentru a crea spații confortabile și pentru a proteja elementele constructive împotriva factorilor de mediu.
Conținut:
Componenta orizontală a anvelopantei - elemente teoretice, principii de proiectare, materiale pentru pardoseli. Proiectarea pardoselilor cu calități îmbunătățite (cu sisteme termo-, hidro- și fono- izolante).
Pardoseli calde; pardoseli reci; pardoseli exterioare; "accidente" în câmpul pardoselilor.
Principii pentru proiectarea scărilor și a rampelor, în construcții; elemente teoretice fundamentale. Materiale și alcătuiri specifice, curente, pentru scări; studii de caz.
Parapete - balustrade. Principii generale de proiectare, materiale și alcătuiri tradiționale si contemporane.
Învelitorile ca parte a componentei înclinate a anvelopei; elemente teoretice fundamentale; cerințe de calitate pentru proiectarea învelitorilor eficiente termo - higro - energetic.
Învelitori cu hidroizolație; analiza principalelor componente ale acestora; materiale și alcătuiri.
Învelitori pe șarpante; alcătuiri specifice pentru streșini și cornișe; materiale; analiza principalelor componente ale acestora;
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport de imagini digitale (Power Point).
Mod de evaluare:
Valoarea finală se constituie din 50% evaluarea activității pe parcurs și 50% verificare finală in sesiune (test grafic și examen oral, pe baza tematicii cursului).
Bibliografie minimală:
Stan, Alexandru - Finisaj - vol.II, curs IAIM ed. 1989
Dabija, Ana-Maria – Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, Editura Universitară "Ion Mincu", 2006
Dabija, Ana-Maria; Stan, Alexandru - Addenda la cursul de Finisaj (biblioteca UAUIM)
Dabija, Ana-Maria; Pruncu, Cristina; Stan, Alexandru - Documentație de pardoseli în soluții moderne (biblioteca UAUIM)
Mittag, Martin - Pratique de la construction des bâtiments, French & European Pubns, 1983
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/