UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

ST-74 | Finisaje (1)

Departament: Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh Ana Botez
Obiective:
Dezvoltarea abilităților necesare pentru a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă exigențele diverse ale utilizatorilor; însușirea unor principii și metode de proiectare, rezolvare și realizare a lucrărilor nestructurale și ale finisajelor clădirilor.
Cunoașterea adecvată a problemelor fizice și a tehnologiilor de execuție, corelarea acestora cu probleme legate de funcțiunea clădirii, pentru a crea spații confortabile și pentru a proteja elementele constructive împotriva factorilor de mediu.
Conținut:
Evaluarea calității clădirilor în sistem exigențial: cerințele fundamentale, criteriile și nivelurile de performanță.
Noțiuni sumare de fizica construcțiilor – comportarea elementelor de construcție în prezența apei; acustica; radiația solară/ însorirea, căldura; umiditatea.
Elemente de finisare a anvelopantei verticale – pereți interiori/ exteriori; fațade ventilate. Zidăriile și betonul aparent - principii de alcătuire, realizare, finisare.
Elemente de finisare a tavanelor; soluții moderne pentru sisteme tradiționale.
Tâmplării în construcții; elemente teoretice fundamentale; cerințe de calitate în proiectarea lor. Tâmplării tradiționale; tâmplării contemporane.
Tâmplării performante termo - higro - energetic și acustic, optime pentru utilizare în România
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport de imagini digitale (Power Point).
Mod de evaluare:
Valoarea finală se constituie din 50% evaluarea activității pe parcurs și 50% verificare finală (lucrare scrisă, pe baza tematicii cursului, alcătuită din test grilă 25% și test grafic 25% ).
Bibliografie minimală:
Dabija, Ana-Maria - Sisteme performante pentru fațade, Editura Universitară "Ion Mincu", 2005
Dabija, Ana-Maria – Noțiuni de proiectare a tâmplăriilor la clădiri cu funcțiuni civile; Editura Universitară "Ion Mincu", ed. a II-a
Mittag, Martin - Pratique de la construction des bâtiments, French & European Pubns, 1983
Stan, Alexandru - Finisaj - vol.I, curs IAIM ed. 1989

informații suplimentare ›

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/