ST-74 Finisaje (1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh Zina Macri
Colectiv:
arh.dr. Oana Pavăl
Obiective:

Dezvoltarea abilităților necesare pentru a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă exigențele diverse ale utilizatorilor; însușirea unor principii și metode de proiectare, rezolvare și realizare a lucrărilor nestructurale și ale finisajelor clădirilor.
Cunoașterea adecvată a problemelor fizice și a tehnologiilor de execuție, corelarea acestora cu probleme legate de funcțiunea clădirii, pentru a crea spații confortabile și pentru a proteja elementele constructive împotriva factorilor de mediu.

Conținut:

Evaluarea calității clădirilor în sistem exigențial: cerințele fundamentale, criteriile și nivelurile de performanță.
Noțiuni introductive de fizica construcțiilor aplicată domeniului arhitecturii/construcțiilor.
Interacțiunea dintre clădiri și mediu; influența pe care o pot avea în conformarea clădirilor apa și umiditatea, radiația solară, căldura, sunetul.
Eficiența energetică și alcătuirea de detaliu a anvelopantei.
Alcătuirea și finisarea pereților interiori/exteriori. Relația clădirilor cu terenul: protecția clădirii față de pierderile de căldură și de umiditatea din teren.
Zidăriile (tradiționale și contemporane) și betonul aparent; principii de alcătuire, realizare, finisare.
Sisteme tradiționale și soluții moderne de realizare a tavanelor.
Tâmplării; alcătuiri tradiționale și contemporane.
Tâmplării performante termo - higro - energetic și acustic, optime pentru utilizare în România.

Metoda de predare:

Prelegeri de la distanță, susținute online prin platforma Zoom, cu suport de imagini digitale (format PowerPoint).

Mod de evaluare:

Valoarea finală se constituie din 50% evaluarea activității pe parcurs (media aplicațiilor practice) și 50% verificare finală în timpul sesiunii (test grilă pe baza tematicii cursului).

Bibliografie minimală:

Asquini, V., Prager, E. (colab.thn), Indicator Tehnic în construcții. Ed. Cartea Românească, 1945
Berge, B., The Ecology of Building Materials. Elsevier, 2009
Dabija, A.M., Sisteme performante pentru fațade. Componenta opacă a fațadei. Ed. Univ. Ion Mincu, 2005 (Ed. a doua)
Dabija, A.M., Noțiuni de proiectare a tâmplăriilor la clădiri cu funcțiuni civile. Ed. Univ. "Ion Mincu", ed. a II-a
Deplazes, A., Constructing Architecture. Birkhauser, 2005
Hardt, D., Materiale pentru construcții și finisaje. IAIM, 1996
Pană, R., Fizica construcțiilor. Higrotermica. Însorire și protecție solară. Ed. Univ. Ion Mincu, 2010
Stan, A., Finisaj - vol.I. Curs IAIM, 1989
Stan, A., Finisaj - vol.II. Curs IAIM, 1987

Observații:

In anul universitar 2020-2021, toate activitățile se vor desfășura online.

modifică