UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

ST-11 | Instalații - echipare

Departament: Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.ing George Stoican
Colectiv:
sef lucr. ing. Silviu GHEORGHE, sef lucr. ing. Valentin CUBLEȘAN, asist.ing. Elena IATAN, asist.ing. Răzvan-Silviu ȘTEFAN, asist.ing. Alexandru IATAN, ing. Ana Maria Smaranda FLORESCU, ing. Liliana ANDRIESCHI, ing. Ioana OLTEANU, ing. Claudia MATACHE, ing. Marian AVASILOAIEI
Obiective:
Dobândirea cunoștințelor de bază privind dotarea clădirilor cu instalații menite sa asigure confortul uman, respectiv condițiile impuse de procesele tehnologice specifice programului de arhitectură, cunoștințe care sa facă posibilă o concepție corectă a clădirilor și să permită dialogul și conlucrarea cu specialiștii in instalații.
Conținut:
Confort. Definire. Tipuri de confort: termic, igienico-sanitar, luminos, fonic.
Instalații de încălzire. Asigurarea parțială a confortului termic. Surse de căldură; rețele de transport și distribuție a agentului termic. Echipamente: pentru instalații interioare – corpuri și aparate de încălzire; pentru centrale și puncte termice.
Instalații de ventilare / climatizare. Asigurarea purității aerului și a confortului termic (integral la climatizare). Agregate de tratare a aerului. Echipamente. Scheme.
Canale de aer. Dispozitive de introducere / evacuare a aerului în / din încăperi; circulația aerului în incinte ventilate.
Instalații frigorifice. Producerea frigului artificial – echipamente și scheme de principiu. Utilizarea frigului artificial în instalații de climatizare.
Instalații sanitare; surse de apă; rețele de transport; consumatori. Instalații interioare de apă rece / caldă: rețele; obiecte sanitare; hidrofor. Canalizare menajeră și pluvială. Instalații pentru prevenirea și combaterea incendiilor.
Instalații electrice. Surse; rețele de transport; consumatori. Instalații electrice; sisteme de iluminat – interior / exterior (arhitectural) și instalații de curenți slabi (TV, fibră optică, control acces, rețele de calculatoare. Instalații electrice de forță.
Aplicatii practice:
Instalații sanitare
Instalații de încălzire (ventilare)
Instalații electrice
Lucrările practice au ca obiect modul de echipare și instalațiile aferente pentru o clădire studiata la atelierul de proiectare.
Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentare de imagini pe retroproiector; vizite in laboratoare de specialitate și la obiective de referință; discuții cu studenții. Aplicații practice îndrumate.
Mod de evaluare:
50% evaluare pe parcurs (prezență și lucrări practice)
50% evaluare finală (lucrare scrisă)
Bibliografie minimală:
S. VINTILĂ, T. CRUCERU, L. ONCIU - Instalații sanitare și de gaze, EDP, 1995;
N. NICULESCU, M. ILINA, C. BANDRABUR, M. BELDIMAN - Instalații de încălzire și rețele termice, EDP, 1985;
N. NICULESCU, Gh. DUȚĂ., P. STOENESCU, I. COLDA - Instalații de ventilare și climatizare, EDP, 1982;
C. BIANCHI - Luminotehnică, ET, 1992;
O. CENTEA, C. BIANCHI - Instalații electrice, EDP, 1982.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/