SFA-93 Modelare 3D

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
Anca Bordean
Obiective:

Cursul are ca obiectiv central modalitățile de descriere, modelare și vizualizare a formei cu ajutorul calculatorului precum și o investigare în lumea realității virtuale utilizând într-un mod profesional lumina și culoarea

Conținut:

 Modelatorul 3D și descrierea formei în 3D.
 Vizualizări 3D – lucrul cu ferestrele (AutoCAD, 3D Studio Max, ArhiCAD).
 Axonometria și lucrul cu UCS-urile.
 Perspectiva – proprietățile camerei de luat vederi.
 Modelarea negeometrică a formei (lumina și culoarea).
 Transformarea formei geometrice în obiect (problematica texturii)
 Imaginea fotorealistă

Metoda de predare:

Lucru individual la calculator cu îndrumare folosind proiecții digitale ale materialelor teoretice

Mod de evaluare:

Media aritmetică a notelor obținute la lucrările executate la calculator

Bibliografie minimală:

Manuale de utilizare ale soft-urilor.

modifică