UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

SFA-5 | Geometria formelor arhitecturale

Departament: Studiul Formei și Ambient
Titular:
Dan Cincu
Colectiv:
lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valeria Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram
Obiective:
Aplicații ale geometriei descriptive în proiectarea formei de arhitectură. Lucrările practice au scopul de a veni în ajutorul atelierului (rezolvare corectă din punct de vedere geometric pentru umbre, acoperișuri și scări).
Conținut:
Titlurile cursurilor:

1 Cercul și sfera.
2 Acoperișuri în 4 ape cu pante egale.
3 Poliedrele regulate și semiregulate.
4 Echipartiții plane. Structuri spațiale plane.
5 Echipartiții spațiale. Cupole geodezice.
6 Test-1 – Rezolvarea acoperișurilor.
7 Traseul umbrelor în axonometrie.
8 Umbrele convenționale la 45º în dublă proiecție ortogonală
9 Suprafețe riglate – clasificare.
10 Geometria bolților
11 Test-2 – Umbrele convenționale la 45º.
12 Elicea și suprafețele elicoidale. Scări elicoidale.
13 Hiperboloizii și paraboloizii hiperbolici – aplicații în arhitectură.
14 Conoizi, cilindroizi și alicațiile lor în arhitectură.

Titlurile temelor practice

1 Tangența suprafețelor în dublă proiecție ortogonală.
2 Rezolvarea acoperișurilor.
3 Acoperișuri cu calcan.
4 Trasarea umbrelor în axonometrie.
5 Umbrele convenționale la 45 de grade în dublă proiecție ortogonală.
6 Bolți cilindrice în axonometrie.
7 Scară elicoidală în dublă proiecție ortogonală.
Metoda de predare:
Prelegeri ex-catedra, exemplificări la calculator, studiu pe machetă, lucrări practice la planșetă cu îndrumare.
Materiale didactice: Cursuri tipărite, teme individuale fotocopiate, machete, calculator.
Mod de evaluare:
Media celor 7 lucrări = 20%, testul-1 (acoperișuri), testul-2 (umbre), testul-3 (bolți / scări) și test teoretic = 80%.
Bibliografie minimală:
- Doina Niculae și Iulius Ionescu, Geometria Formelor Arhitecturale, Ed. universitară "Ion Mincu", București, 2009
- M. ENACHE și I. IONESCU, Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Did.și Ped., București,1983;
- Geometria spațiului arhitectural – vol. 2, breviar IAIM, 1981;
- Aurelian TĂNĂSESCU, Geometria descriptivă, axonometria și perspectiva, Ed. Tehnică, 1975;
- Adrian GHEORGHIU, Geometria poliedrelor și a rețelelor, vol 1 și 2, Ed. Tehnică.
Observații:
Se poate reface numai o singură lucrare până la sfârșitul semestrului. Participarea la evaluarea finală NU este condiționată de promovarea la disciplina “Reprezentări geometrice”.

informații suplimentare ›

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/