IT-56 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la Renaștere la Al Doilea Război Mondial

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.habil.arh. Hanna Derer
Obiective:

Prezentarea direcțiilor principale pe care se dezvoltă cercetarea specifică domeniului de specialitate prin parcurgerea evoluției istorice a fenomenului arhitectural de la renaștere pînă la romantism, evoluție istorică urmărită prin intermediul unor „studii de caz” transpuse pe fundalul de civilizație și cultură proprii Europei occidentale.

Conținut:

Titlurile cursurilor
1. Preludii europene și italiene: de la Vitruviu la protorenașterea italiană
2. Focarul renașterii timpurii: Florența – tradiție și inovație în practica de arhitectură:
Filippo Brunelleschi
3. De la teorie la practică – creația lui Leon Battista Alberti – și din Toscana în restul peninsulei italic – Lombardia, Urbino, Veneto
4. Fenomenul de centralizare și dogmatizare: Roma – capitala renașterii la apogeu în perioada lui Donato Bramante
5. Vulnerabilitatea centrului – forma și reforma conținutului: renaștere, manierism și protobaroc în creația lui Michelangelo Buonarotti
6. Stabilitatea și labilitatea tradiției: renașterea tîrzie în și prin creația lui Andrea Palladio
7. Reinstaurarea ideii de centru / centre: contrareformă – conținut și formă în baroc:
Gianlorenzo Bernini și Francesco Borromini la Roma, Guarino Guarini la Torino
8. Nașterea urbanismului modern – spațiul urban în epoca barocă
9. Diseminarea renașterii italiene în restul Europei: artiști italieni în Franța, arhitecți autohtoni în aria de limbă germană, artiști britanici în peninsula italic
10. Replici naționale – evoluția spre clasicism în Franta, renașterea germană și curentul palladian în Marea Britanie
11. Eliberarea temporară de tipare – baroc și rococo în calitate de intermezzo
12. Unificarea tendințelor naționale – clasicismul din a doua jumătate a secolului al 18-lea – și diversificarea opțiunilor – romantismul și istorismul
13. În căutarea tetraedrului vitruvian: Arhitectura inginerilor, Școala din Chicago, Arts and Crafts, Modernism = Coup de Fouet = Sezession = …, protoraționalismul
14. Arhitectura crizei: poziții radicale – avangarda rusă și futurismul italian, atitudini soft – De Stijl, expresionismul, Bauhaus, și arhitectura regimurilor totalitare

Metoda de predare:

cursuri

Mod de evaluare:

lucrare de degrevare opțională și examen

Bibliografie minimală:

Titluri disponibile (și) în format electronic

Roth, Leland M.; Roth Clark, Amanda C., Understanding Architecture. Its Elements, History, and Meaning, 2018
Ching, Francis D. K.; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya,
A Global History of Architecture, 2017
Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011
Fletcher, Banister, Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, 1953

Titluri disponibile pe suport tradițional

Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008
Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007
Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007
Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London 2003
Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001
Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000
Hubala, Erich, Baroque & Rococo, Londra, 1989
Benevolo, Leonardo, The Architecture of the Renaissance, Londra, 1978
Blunt, Anthony (ed.), Baroque and Rococo: Architecture and Decoration, Londra, 1978
Wittkower, Rudolf, Palladio and English Palladianism, Londra, 1974
Portoghesi, Paolo, Rome of the Renaissance, Londra, 1972
Wittkower, Rudolf, Art and Architecture in Italy, 1600 - 1750, Harmondsworth, 1965
Busch, Harald, Lohse, Bernd, Baroque Europe, Londra, 1962
Wittkower, Rudolf, Architectural Principles in the Age of Humanism, Londra, 1962
Mumford, Lewis, The City in History, Londra, 1961
Pevsner, Nikolaus, An Outline of European Architecture, Harmondsworth, 1943

Bibliografia orientativă este comunicată studentelor și studenților la debutul fiecărui ciclu de activitate didactică.

Observații:

Acest curs se echivalează cu cel cu codul IT-5.

modifică