UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+3L | Credite ECTS: 3

CP-41 | Studiul de fundamentare și conceptul de intervenție

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Valeriu E. Drăgan
Obiective:
Fundamentarea de catre studenti a conceptului de interventie asupra obiectului lucrarii de licenta si practicarea unui demers de documentare, analiza si sinteza specific restaurarii.
Conținut:
Cercetarea in restaurare: principii, metode, instrumente
Cercetarea documentara, iconografica si cartografica
Cercetarea arhitecturala: interpretarea releveului de arhitectura
Cercetarea arhitecturala: interpretarea studiului de parament
Cercetarea arhitecturala: metode contemporane de investigatie nedistructiva
Reabilitarea patrimoniului architectural: optiuni, oportunitati, constringeri
Reabilitarea patrimoniului arhitectural: sinteza cercetarilor
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de lucrare practica
Mod de evaluare:
Lucrare practica (70%) și participarea la curs (30%)
Bibliografie minimală:
- CURINSCHI, Gheorghe : Restaurarea Monumentelor, Ed. Tehnica, Bucuresti 1968
- CURINSCHI, Gheorghe, Arhitectură, Urbanism, Restaurare, Editura Tehnică, București 1995
- FEILDEN, Bernard M. :Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann Ltd 1994
- Nistor, S., Conservarea patrimoniului, note de curs, UAUIM 2003
- PEARCE, David :”Conservation Today”, Routledge , London 1989
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/