CP-41 Studiul de fundamentare și conceptul de intervenție

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+3L | Credite ECTS: 3
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Valeriu E. Drăgan
Obiective:

Fundamentarea de catre studenti a conceptului de interventie asupra obiectului lucrarii de licenta si practicarea unui demers de documentare, analiza si sinteza specific restaurarii.

Conținut:

Cercetarea in restaurare: principii, metode, instrumente
Cercetarea documentara, iconografica si cartografica
Cercetarea arhitecturala: interpretarea releveului de arhitectura
Cercetarea arhitecturala: interpretarea studiului de parament
Cercetarea arhitecturala: metode contemporane de investigatie nedistructiva
Reabilitarea patrimoniului architectural: optiuni, oportunitati, constringeri
Reabilitarea patrimoniului arhitectural: sinteza cercetarilor

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice însoțite de lucrare practica

Mod de evaluare:

Lucrare practica (70%) și participarea la curs (30%)

Bibliografie minimală:

- CURINSCHI, Gheorghe : Restaurarea Monumentelor, Ed. Tehnica, Bucuresti 1968
- CURINSCHI, Gheorghe, Arhitectură, Urbanism, Restaurare, Editura Tehnică, București 1995
- FEILDEN, Bernard M. :Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann Ltd 1994
- Nistor, S., Conservarea patrimoniului, note de curs, UAUIM 2003
- PEARCE, David :”Conservation Today”, Routledge , London 1989