UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

CP-30 | Elemente de limbaj arhitectural

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Kázmér Kovács
Colectiv:
urb. Adriana Safta-Velicu
Obiective:
Definirea comunicării în cazul genului de artă specific care e arhitectura; stabilirea locului patrimoniului construit în economia comunicării arhitecturale; familiarizarea studenților cu metodele de evaluare critică a mediului amenajat; înțelegerea potentialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinărilor sale structurale, funcționale, estetice și cultural-simbolice; prezentarea aspectelor de limbaj arhitectural specifice pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură.
Conținut:
Introducere: arhitectură și comunicare
Trei chipuri ale metaforei în relație cu arhitectura
Semiotica în arhitectură
Coloana și ordinele clasice; problemele expresiei arhitecturale în modernitate
Cazul monumentului de arhitectură
Valori, reprezentări și funcții ale monumentelor istorice
Chestiunea ruinei
Repere teoretice necesare pentru o lectura a formelor arhitectural-urbane prin prisma conceptului de semnificație. Alegerea siturilor
Limbajul clasic al arhitecturii
Sensul pierdut al arhitecturii clasice
Limbajul modernist al arhitecturii
Lectura traseelor, a reperelor și a “evenimentelor” arhitecturale și urbane (spații, obiecte sau fațade semnificative). Prezentare, discuții
Lectură și interpretare de text
Metoda de predare:
prelegeri
discuții pe teme date, pe baza vizitelor pe teren sau a prezentărilor pregătite de studenți
Mod de evaluare:
evaluarea activității pe parcursul semestrului
examen scris și oral
Bibliografie minimală:
John Summerson, The Language of Classical Architecture, The MIT Press, Cambridge,Mass., 1989
H.R. Radian, Cartea proporțiilor, București, Meridiane,1981
Hitchcock & Johnson, The International Style, W. W. Norton & Company, New York, 1966
george hersey, The Lost Meaning of Classical Architecure, The MIT Press, Cambridge,Mass., 1988
alte texte relevante pentru curs (Choay, Rykwert, Frampton, Zahariade, Kovács)
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/