BP3-15 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4

Tema 1, 2020-2021

Locurile orasului 1 - Precedenta.pdf

Caiet de teme an 3 2020-2021

Caiet teme proiectare si tp an 3 BP 2020-2021.pdf (25 MB)

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
prof.dr.arh. Anca Oțoiu, conf.dr.arh. Mihaela Pelteacu, conf.dr.arh. Andra Panait, șef lucrări dr.arh. Vladimir Vinea, conf.dr.arh. Mihai Ene, conf.dr.arh. Ștefan Ghenciulescu, conf.dr.arh. Lorin Niculae, invitat arh. Adrian Zerva, șef lucrări dr.arh. Mihai Duțescu, prof.dr.arh. Radu Gabriel Teacă, șef lucrări dr.arh. Vladimir Nicula, șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Cosmin Pavel
Obiective:

Sondarea unor căi intelectuale alternative de apropiere față de arhitectură, construind un orizont cultural al înțelegerii orașului.
Dezvoltarea capacităților de identificare a temelor majore ale unui discurs profesional și de explorare a conexiunilor acestuia cu experiența trăită a mediului construit.
Înțelegerea rolului structurant al arhitecturii publice pentru coagularea formală și socială a orașului.
Înțelegerea tensiunii fundamentale dintre utopie și contingență, în situații urbane semnificative istoric.
Formarea abilităților de sinteză în elaborarea unei reflecții critice asupra arhitecturii și orașului.

Conținut:

Tema 1(III) / Locurile orașului I. Precedența. Exercițiul reia filonul didactic început în anul 1 de studiu, urmărind descifrarea sistematică a modalităților de generare a formei arhitecturale. Explorarea se conectează puternic acum cu înțelegerea societății, utilizând programul arhitectural (în înțelesul său extins) drept un concept-cheie ce aduce împreună dimensiunile formală și socială ale arhitecturii. Orașul, situarea înăuntru, timpul, clădirile importante și capacitatea lor iradiantă de a susține viața urbană, devin obiect de studiu amănunțit. Tema cadru oferă fiecărui atelier libertatea de a-și stabili un obiect și o anume direcție de studiu.

Metoda de predare:

Prezentare studii de caz, discuție individuală, critică la panou.

Mod de evaluare:

Evaluare pe parcursul desfășurării proiectului prin aprecierea muncii depuse de student în studiul individual și prezentarea în dezbatere în atelier

Bibliografie minimală:

Ackerman, James S. – The Villa. Form and Ideology af Country Houses. Ed. Princeton Univerity Press 1985, pag.10-14, pag.89.
Heidegger, Martin – Întroducere în metafizică, Ed.Humanitas 2011, pag.212-214
Aureli, Pier Vittorio – The possibility of the absolute arhitecture , The Mit Press. pag.47.
Pascal David, Habiter la terre, Ed.Manucius, pag.31-35
Wittkower, Rudolf – Architectural Principles în the age of humanism, Academy Edition 1998, pag.18 și Palladio and English Palladianism, Ed.Thames and Hudson 1985.
Frampton, Kenneth – „Modern architecture: a critical history”, Thames &Hudson, Londra, 1992
Gausa, Manuel – „Housing: new alternatives - new systems”, Actar, Barcelona, 1998
Jacobs, Jane – „The Death and Life of Great American Cities”, VintageBooks, (1961) 1992
Gehl, Jan – „Orașe pentru oameni”, IglooMedia, 2010
Biciușcă, Florin – „Experimentul Cățelu”, Paideia, 2007

modifică