UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4

BP3-15 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.1)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Anca Oțoiu, Andra Panait, Mihaela Pelteacu, Vladimir Vinea, Ștefan Ghenciulescu, Alexandru Andrieș, Maria Iulia Stanciu, Gabriela Tabacu, Mircea Ochinciuc, Radu Teaca, Vladimir Nicula
Obiective:
DE LA ORAȘ LA PROGRAM: SPAȚIU PUBLIC – CLĂDIRE PUBLICĂ
Explorarea unor modalități complexe de lectură și analiză a sitului, cuscopul identificării potențialului public al locului
Formularea unei strategii de intervenție și programarea preliminară a spați¬ului urban studiat
Analiza precedentelor arhitecturale relevante și interpretarea lor critică înraport cu problematica studiului
Realizarea unei teme-program adecvate contextului studiat
Elaborarea spațială complexă a proiectului, în acord cu viziunea și exi¬gențele temei-program
Realizarea unei propuneri structurale și constructive corespunzătoareprincipiilor spațiale de proiectare
Înțelegerea, însușirea, aplicarea și dezvoltarea unor tehnici și metode dereprezentare a proiectului coerente cu demersul și conceptul arhitectural
Însușirea necesității unui sens etic și public al arhitecturii; explorareacomplexității relațiilor dintre arhitectură, oraș și societate
Conținut:
Temele de studiu ale anilor 2 și 3 încearcă să traseze un parcurs al famil¬iarizării viitorului arhitect cu faptul că arhitectura intervine asupra unui dat : ceva care se află deja acolo (loc, ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, folosințe, activități, nevoi, oameni, materialeetc.), în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat. Premi¬sa este aceea că școala de arhitectură trebuie să permită și să susțină formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii : arhitectura lucrează cu ceva dat, iar ceea ce contează în primul rând este buna raportare la acest dat.
În cadrul temelor propuse și a activității de atelier, alegerea conștientă, problematizată și argumentată – a materialului, a locului, a folosinței – este un instrument important de construire a unui demers adecvat fiecăreia dintre problemele diferite care îi sunt puse în față arhitectului.Tema dă doar un indiciu, furnizează un pretext, fiecare student își con¬struiește, într-o măsură mai mare sau mai mică, propria temă, asistat de îndrumători. Experiența, specificul, prioritățile, metoda sau tactul fiecărei echipe de îndrumare vin să furnizeze reperele, bornele, ceea ce poate fi un teren ferm al învățării arhitecturii. În acest sens, se pot distinge câteva direcții și problematici principale care se regă-sesc permanent, deși în proporții diferite, în alcătuirea celor 6 teme de studiu din desfășurarea anilor 2 și 3.

- RELAȚIA CU VECINĂTATEA
- RECUPERAREA MATERIALITĂȚII
- RECONSIDERAREA PROGRAMULUI
Metoda de predare:
Prezentare studii de caz, discuție individuală, critică la panou.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcursul desfășurării proiectului prin aprecierea muncii depuse de student în studiul individual și prezentarea în dezbatere în atelier
Bibliografie minimală:
Frampton, Kenneth – „Modern architecture: a critical history”, Thames &Hudson, Londra, 1992
Gausa, Manuel – „Housing: new alternatives - new systems”, Actar, Barcelona, 1998
Jacobs, Jane – „The Death and Life of Great American Cities”, VintageBooks, (1961) 1992
Gehl, Jan – „Orașe pentru oameni”, IglooMedia, 2010
Biciușcă, Florin – „Experimentul Cățelu”, Paideia, 2007
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/